Een laag inkomen

Tegemoetkoming in trainingskosten

Studenten met een laag inkomen die deel willen nemen aan de Leergangen/Retraites kunnen bij hun inschrijving kiezen voor het tarief voor mensen met een laag inkomen. De school voor Zijnsoriëntatie hanteert daarbij de volgende inkomensgrenzen:

  • Alleenstaanden met een bruto inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 22.000,-
  • Samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 27.000,-

De school voor Zijnsoriëntatie kan, om welke reden dan ook, vragen om de inkomensgegevens ter bevestiging te overleggen.

Studenten uit 2e en 3e jaar Zijnstraining

In het schooljaar 2018-2019 kunnen ook studenten van het 2e of 3e jaar van de Zijnstraining in aanmerking komen voor een aangepast tarief voor mensen met een laag inkomen. Zij kunnen bij hun inschrijving per mail daarvoor een verzoek indienen. Voor deze studenten gelden dezelfde inkomensgrenzen als hierboven benoemd.