Opleiding Leraar Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie professioneel uitdragen

Voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond met voldoende studiepunten. Toelating tot de opleiding volgt uitsluitend na positief advies door de senior-trainer volgens de intake-procedure.

De Opleiding leraar Zijnsoriëntatie is voor jou bedoeld als je ten minste de driejarige Zijnstraining hebt afgerond, intensief het Zijnsgeoriënteerde pad wilt gaan én de intentie hebt om Zijnsoriëntatie ‘uit te dragen’ en professioneel vorm te geven. Wij bieden een opleiding waarin je gaandeweg ontdekt waar jouw specifieke spirituele talenten en affiniteiten liggen en tot wat voor inspirator jij je kunt/wilt ontwikkelen: als trainer, begeleider of leraar.


Eerst het liefje, dan het werk

Het hele aanbod van Zijnsoriëntatie heeft het rusten in de al-verlichte-geest als begin- en als eindpunt van haar pad. Door verlichting niet te zien als het eindpunt van een langdurig spiritueel ontwikkelingstraject, maar door uit te gaan van de inherent verlichte aard van iedere student, wijzen we in Zijnsoriëntatie van meet af aan naar de Boeddhanatuur van een ieder. En het is deze Boeddhanatuur die – door introductie van een leraar – kan herkennen dat de grond van de geest tijdloos en spontaan verlicht is. Dat verlichting niet iets is dat ergens gezocht kan worden, noch iets is dat door inspanning bereikt kan worden.

Met de Opleiding leraar Zijnsoriëntatie willen we onze ‘body of knowledge’ graag overdragen aan die studenten die gegrepen zijn door de visie van Zijnsoriëntatie. De context waarbinnen we dit vormgeven, is in overeenstemming met waar het ons ten diepste om gaat. Het spirituele pad staat voorop; het overdragen van begeleidersvaardigheden is altijd secundair ten opzichte van de inspiratie. Immers, Zijnsoriëntatie kan alleen bloeien in jou en je werk als je je professionele ambitie ondergeschikt maakt aan je committment aan het pad en de drie juwelen. Gaandeweg het traject zal blijken wat voor spirituele werking jij naar andere mensen kunt/wilt hebben en in welke vorm jij dit in de wereld wilt zetten.


Voor wie van Zijnsoriëntatie houdt

De Opleiding is uitsluitend voor padlopers; studenten die bereid zijn een intensief, individueel toegesneden, pad/traject aan te gaan. Intensief, omdat je je diepgaand in het vormveld en de invloedssfeer begeeft van de zijnsgeoriënteerde visie, de senior-leraren en je mede-padlopers. Jouw verbinding met de drie juwelen is het hart van het intensieve traject; de relaties en het committent die je daarmee aangaat, zijn diep en intens.

Zijnsoriëntatie heeft ‘rusten in Zijn’ als uitgangspunt. Waarschijnlijk heb je het ‘rusten in Zijn’ op enkele momenten ervaren en ben je nog geen beoefenaar die daarin stabiel is. De opleiding is bedoeld voor jou als jij ook door ‘rusten in Zijn’ gegrepen bent en van deze benadering houdt. Je houdt ervan omdat je hebt ervaren dat als je in Zijn rust, het grote Hart ervaarbaar wordt in alles. Zowel in wat vrij en stromend is als in dat wat afgesloten en verkrampt is. Niet alleen bij jezelf, maar ook in al het andere om je heen. Ook al is dit voor jou wellicht alleen per moment ervaarbaar, je beseft dat het daarom niet minder waar is voor je.

En je houdt ook van de ‘onmiddellijkheid’ van het pad, omdat je ervaren hebt dat door het consequent wijzen van de leraren naar je verlichte aard, het voor jou mogelijk was om met behulp van optiekverhoging een wijsheid, helderheid en levendigheid in jezelf wakker te maken die ver voorbij je gewoonlijke manier van zijn gaat. Een wijze van zijn die je herkent als: ‘dit is wie ik ben, dit is thuis’. Een wijze van zijn die het tevens mogelijk maakt om op een liefdevolle en heldere manier te werken met je psychologische issues en patronen.


Inrichting van de Opleiding: een intensief pad

De opleiding is bedoeld voor diegenen die de intentie hebben om Zijnsoriëntatie ‘uit te dragen’ en professioneel vorm te geven. Door de nieuwe opzet krijg je de tijd om te laten uitkristalliseren in welk van de rollen jij dit wilt gaan doen. We bieden in de eerste plaats een intensivering van jouw pad aan. We beschouwen het geïntroduceerd worden en kunnen rusten in de non-duale aard van de geest en het belichamen van je Spirit-aard als het belangrijkste van het pad en daarmee ook van ieder onderdeel van de opleiding. Al het andere volgt hieruit. Het is de alfa en omega van het Zijnsgeoriënteerde werk. Alleen dan zul je jezelf en anderen benaderen vanuit Boeddha-potentie. Dit intensieve Zijnsgeoriënteerde pad is een individueel toegesneden traject, waarin je zelf ieder jaar weer opnieuw nagaat of je in de eerste plaats nog een padloper wilt zijn aan de school voor Zijnsoriëntatie.

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Modules Zijnsgeoriënteerde begeleidingskunst (o.l.v. Iene van Oijen)
 • Nascholingsdagen BvZB (informatie volgt)
 • Stamgroep (o.l.v. Iene van Oijen)
 • Ten minste één retraite per schooljaar (o.l.v. Hans Knibbe)
 • Supervisie (o.l.v. Iene van Oijen, Marion Beugels of Famke van Halteren)

Praktische informatie 2018-2019

Trainingsdata (onder voorbehoud)

Modules: 3 x 2-daagse, o.l.v. Iene van Oijen (co-trainer: Annet Posthuma)

 • vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018
 • vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2019
 • vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019

Nascholing: 2 x 2-daagse, o.l.v. Hans Knibbe (samen met BvZB)

 • vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018
 • vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019

Optioneel: psychopathologie (2 x 2 dagen), o.l.v. Guus Jongen

 • vrijdag 21 en zaterdag 22 december 2018
 • vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 2019

Stamgroep 1A o.l.v. Iene van Oijen (8 donderdagen)

 • 6 september 2018
 • 11 oktober 2018
 • 15 november 2018
 • 3 januari 2019
 • 14 februari 2019
 • 14 maart 2019
 • 23 mei 2019
 • 20 juni 2019

Stamgroep 1B o.l.v. Iene van Oijen (8 woensdagen)

 • 5 september 2018
 • 10 oktober 2018
 • 14 november 2018
 • 2 januari 2019
 • 13 februari 2019
 • 13 maart 2019
 • 22 mei 2019
 • 19 juni 2019

Stamgroep 1C o.l.v. Iene van Oijen (8 woensdagen)

 • 12 september 2018
 • 17 oktober 2018
 • 21 november 2018
 • 16 januari 2019
 • 20 februari 2019
 • 27 maart 2019
 • 1 mei 2019
 • 12 juni 2019

Supervisie (6 vrijdagen)

O.l.v. Iene van Oijen: 14 september, 2 november 2018, 18 januari , 22 februari, 23 maart (let op: zaterdag ivm leergang 3e perspectief) en 31 mei 2019
O.l.v. Marion Beugels: 16 november, 14 december 2018, 1 februari, 1 maart, 12 april en 31 mei 2019

Volgen van ten minste één retraite/leergang per jaar o.l.v. Hans Knibbe

 • Leergang 3e perspectief: twee retraites (2 x 6 dagen) in Frandeux: zaterdag 20 t/m donderdag 25 oktober 2018 (vrijdag 19 oktober aankomstdag vanaf 17.00 uur, vrijdag 26 oktober vertrekdag) en zaterdag 16 t/m donderdag 21 maart 2019 (vrijdag 15 maart aankomstdag vanaf 17.00 uur, vrijdag 22 maart vertrekdag)
 • Leergang 2e perspectief: 7 dagen in Bilthoven: vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 2018, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari, donderdag 16 t/m zaterdag 19 mei 2019
 • Winterretraite: 5,5 dagen in Frandeux: zaterdag 6 t/m donderdag 11 januari 2019 (vrijdag 5 januari aankomstdag vanaf 17.00 uur, op de laatste retraitedag eindigt het programma rond 14.00 uur)
 • Summerschool: 5 dagen in Bilthoven: dinsdag 2 juli t/m zaterdag 6 juli 2019

Trainingslocaties & tijden

 • School voor Zijnsoriëntatie – De Modules, Nascholing, Stamgroep en Supervisie vinden plaats op de school voor Zijnsorientatie op de Doelenstraat in Utrecht. Deze dagen worden gehouden van 10.00 – 17.00 uur.
 • Frandeux – De Leergang 3e perspectief én de Winterretraite, beide o.l.v. Hans Knibbe, vinden plaats in Frandeux. Het programma start de 1e dag om 8.15 uur; je bent de vrijdagavond van tevoren vanaf 17.00 uur welkom in Frandeux.
 • Centrumkerk Bilthoven – De Leergang 2e perspectief en de Summerschool vinden plaats in de Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven. Deze dagen worden gehouden van 10.00 – 17.00 uur.

Kosten van de Opleiding (2018-2019)

Opleiding:

 • Stamgroep: € 1088,-
 • Modules: € 816,-
 • Supervisie: € 816,-
 • Psychopathologie (optioneel):  € 544,-

Keuze-aanbod retraite (1 keuze verplicht):

 • Leergang 3e perspectief:
  1. trainingskosten: € 960,- (standaard), € 672,- (laag inkomen), € 960,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)
  2. verblijfskosten: € 840,- (o.b.v. basistarief; meerkosten per retraite: middenklasse (€ 81,-), kamer met douche/toilet (€ 171,-), luxe kamer met douche/toilet (€ 229,-)
 • Leergang 2e perspectief: € 665,- (standaard), € 469,- (laag inkomen), € 665,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)
 • Winterretraite:
  1. trainingskosten: € 440,- (standaard), € 308,- (laag inkomen), € 440,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)
  2. verblijfskosten: € 420,- (o.b.v. basistarief; meerkosten middenklasse (€ 81,-), kamer met douche/toilet (€ 171,-), luxe kamer met douche/toilet (€ 229,-)
 • Summerschool: € 475,- (standaard), € 335,- (laag inkomen), € 475,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)

Lees meer over ons prijsbeleid.

Direct inschrijven