Bestuur & organisatie

Zijnsoriëntatie vormgeven in onze wijze van organiseren

De school voor Zijnsoriëntatie is een jonge, levendige onderneming die haar visie niet alleen uitdraagt, maar ook zelf vormgeeft in haar wijze van organiseren en samenwerken. Als voorbeeld hiervan hebben wij de school voor Zijnsoriëntatie onderbracht in een stichting. Wij besturen de school voor Zijnsoriëntatie vanuit ‘zorgeloosheid’, een diepgaand uitgangspunt om ons werk te organiseren. In de school streven we congruentie na van spirituele leiding en zakelijke leiding, waarbij de organisatorische-zakelijke kant ondersteunend is aan de spirituele doelstellingen en koers van de school. Als non-profit organisatie zetten wij ons in om Zijnsoriëntatie toegankelijk te maken voor iedereen die zijn of haar leven wil vormgeven vanuit inspiratie, vanuit verlichting. Daarbij werken wij nauw samen met de verschillende holons en zorgen wij voor een stevig fundament van onze organisatie. Eventuele winsten die voortvloeien uit ons aanbod laten wij terugvloeien naar het verder uitdragen van onze visie en naar de Zijnsgeoriënteerde gemeenschap.


Algemeen bestuur school voor Zijnsoriëntatie

Het algemeen bestuur van de school voor Zijnsoriëntatie draagt zorg voor het beleid van de school, zowel spiritueel als organisatiekundig. Het bestuur bestaat uit zeven leden die allen op verschillende wijzen betrokken zijn bij de school: Hans Knibbe (spiritueel leider), Iene van Oijen (trainer), Famke van Halteren (trainer/DB), Mariska Denayere (zakelijk leider, DB), Marion Beugels (trainer), Annet Posthuma (trainer/DB), Willem Sinke (ondernemer, betrokken Zijnskringlid). Het bestuur komt circa vijf keer per jaar bijeen.


Dagelijks bestuur school voor Zijnsoriëntatie

Het dagelijks bestuur van de school zorgt voor het dagelijks beleid van de school. Dit DB wordt gevormd door drie leden – Mariska Denayere, Famke van Halteren en Annet Posthuma – die ook deel uitmaken van het algemeen bestuur. Op deze wijze zorgen we voor nauwe aansluiting tussen het dagelijks en algemeen beleid, zowel op korte- als lange termijn. Het DB komt circa eens per twee weken bijeen. Als zakelijk leider werkt Mariska Denayere vier dagen per week op het kantoor van de school. Zij wordt bij de administratieve en secretariële uitvoering ondersteund door: Heidi Kortleve en Christine van der Stoel.


Samenwerking met de Zijnsgeoriënteerde holons

Om alle initiatieven te stroomlijnen zijn er in samenwerking met de school enkele vrijwilligersorganisaties actief. Deze organisaties worden gedragen door (oud)studenten van de school:

  • Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde begeleiders en -coaches, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van Zijnsgeorienteerd begeleiders bevordert en bewaakt.
  • Stichting Zijnsoriëntatie, die met publicaties, activiteiten en onderzoek Zijnsoriëntatie wil bevorderen.
  • Cirkel-redactie, die de Zijnsgeoriënteerde visie uitdraagt in het halfjaarlijkse tijdschrift de Cirkel i.s.m. diverse auteurs.
  • De Zijnskring, die vormgeeft aan de gemeenschap van gevorderde studenten ter ondersteuning van de practise.
  • Diverse werkgroepen: Werkgroep Gemeenschapsdag, Werkgroep Transcripten, Werkgroep Audio, Werkgroep Beeldmateraal