fbpx

Annuleringsvoorwaarden

Standaard annuleringsregeling 

Annuleren gebeurt altijd schriftelijk bij het secretariaat van de school.

Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

In geval van annuleren delen wij het risico als volgt (zie ook het voorbeeld hieronder):

  • Tot aan drie maanden voor aanvang: € 30,- administratiekosten
  • Tot aan één maand voor aanvang: 30 procent van de trainingskosten
  • Tot aan een dag voor aanvang: 60 procent van de trainingskosten
  • Vanaf de startdatum: volledig deelnamegeld

Voorbeeld annuleringskosten: Training/workshop start 30 september

  • Tussen aanmelddatum (+ 14 dagen bedenktijd) én voor 30 juni: € 30,- administratiekosten
  • Vanaf 30 juni tot en met 29 augustus: 30 procent van de trainingskosten
  • Vanaf 30 augustus tot en met 29 september: 60 procent van de trainingskosten
  • Vanaf 30 september: volledig deelnamegeld

Bij het verlaten van de opleiding gedurende het opleidingsjaar wordt geen restitutie verleend.

Annuleringsregeling kort open aanbod

Bij ons open aanbod waarbij de toegangsprijs maximaal € 50,- is (zoals Lezingen, In gesprek met Hans Knibbe, Inspiratiedagen) geldt een aparte annuleringsregeling:

  • Binnen 14 dagen na aanmeldingen kun je kosteloos annuleren (wettelijke bedenktijd)
  • Tot een maand voor aanvang kun je jouw inschrijving kosteloos annuleren; daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Teruggave verblijfkosten

Restitutie van verblijfkosten kan plaatsvinden indien de student zich minimaal één maand voorafgaand aan de residentiële bijeenkomst schriftelijk afmeldt bij het secretariaat van de school.

Bij absentie

De student heeft geen recht op kwijtschelding van deelnamekosten aan een workshop, training, opleiding, of onderdelen daarvan zoals supervisie- of integratiebijeenkomsten, bij absentie om welke reden dan ook. De student heeft ook geen recht om gemiste zittingen (in een parallelgroep) in te halen, de leraar spant zich echter wel in, om in overleg, naar een dergelijke mogelijkheid te zoeken.

Individuele sessie

Een individuele afspraak die minimaal vier dagen van tevoren wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.