fbpx

Terugblik Gemeenschapsdag

Een feest van ontmoeting!

Op zondag 5 juni heeft de 2e Gemeenschapsdag plaatsgevonden. Een bijzondere dag met veel ontmoetingen, oude bekenden, nieuwe gezichten, heerlijk eten en goede muziek. Een feestje! Maar ook een dag waarin we inhoudelijk met elkaar zijn gesprek over het onderwerp: Zijnsoriëntatie als pad van verlichte levenskunst.

Hans Knibbe heeft een presentatie gegeven over het pad van verlichte levenskunst. Daarin verhelderde waar de woorden ‘pad’, ‘verlicht’ en ‘levenskunst’ , waar zij tot uitdrukking komen in Zijnsoriëntatie en hoe zij samen het Zijnsgeoriënteerde pad vormen. En hoe zich dit in bijna 30 jaar ontwikkeld heeft binnen de visie.

Pad: We gaan uit van de waarde van gecommitteerde relatie met de leraar, de leer en de kring.

Verlicht: We funderen ons pad in het contact met jouw reeds-verlichte bewustzijn. Dat is steeds het uitgangspunt, de hoofdbeoefening en schept de context voor alle beoefeningen, methodes, onderzoek en disciplines die we in de school voor Zijnsoriëntatie aanbieden. Dit is de oosterse verlichting, wat wij aan de school ‘rusten in Zijn’ noemen. Het rusten in die laag van je wezen die van voor de vormen is, tijdloos, onbegrensd en bron van alle verlichte Zijnskwaliteiten. Hier ‘beoefen’ je of herinner je niet-doen, niet veranderen, niet kiezen. Het is al compleet en helemaal goed.

Levenskunst:  We houden ons actief bezig met de kunst om een mooi, betekenisvol, bevredigend en liefdevol leven te leiden. We zijn naar het leven toegewend. We hebben geen nirvanische doelen buiten dit leven, stimuleren geen ascetisme. We vinden relatie, werk en maatschappelijke betrokkenheid belangrijke gebieden waarin verlichte levenskunst zich uitdrukt. De westerse verlichting, met haar nadruk op individuatie, zelfstandig onderzoek, je leven in de hand nemen én zelf vormgeven is hierin intact gelaten. Deze westerse verlichting wordt door ons aangeduid met de slogan ‘doe wat je wilt’.

De school voor Zijnsoriëntatie biedt hiermee een uniek pad aan dat westerse en oosterse verlichting combineert.

Beluister de live-registratie of lees het transcript

Feestelijke voortzetting

Na het inhoudelijke programma is de Gemeenschapsdag feestelijk gevierd bij Stael, een gezellige locatie vlak bij de school. Een feest van ontmoeting. De sfeerimpressie van de dag zie je hieronder.