fbpx

Intrede Zijnskring

Ruim 50 studenten ingetreden in de Zijnskring

De Zijnskring is voortgekomen uit het voormalige Zijnspad en Inspiratiekring. De Inspiratiekring en het Zijnspad vormden beiden een Zijnsgeoriënteerd pad. De Inspiratiekring was het ‘intensieve pad’, het Zijnspad stelde minder hoge eisen aan de deelnemers. In 2014 is hieruit de opzet van de Zijnskring ontstaan, waarbij er meer ruimte is ontstaan voor studenten om zelf invulling te geven aan hun Zijnsgeoriënteerde pad.

Zijnskring officieel van start met 1e Intrederitueel

Op zondag 25 januari 2015 zijn 51 studenten met een bijzonder ritueel toegetreden tot de Zijnskring. Hiermee is de Zijnskring écht van start gegaan: met nieuwe praktiseer- en studiegroepen, een eigen bestuur én een eigen website: www.zijnskring.nl. In januari 2016 is het volgende Intrederitueel, waarbij nieuwe studenten kunnen toetreden en huidige studenten hun lidmaatschap vernieuwen of beëindigen.

De Zijnskring is voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond en die minimaal twee studiedagen van de Zijnskring hebben gevolgd. Zij willen diepgaand het Zijnsgeoriënteerde pad vervolgen en gaan daarvoor een commitment aan met de leer, de leraar en de kring. Ook nemen zij deel aan het jaarlijkse Intrederitueel.

Commitment van Kringleden

Van ieder kringlid wordt een dagelijkse meditatiediscipline verwacht van gemiddeld 45 minuten. De gezamenlijke practise beoefenen we (samen met niet-Zijnskringleden) in de Leergangen 1e en 3e perspectief van de school voor Zijnsoriëntatie. Daarnaast kun je deelnemen aan de retraites van de school. Deelname aan een retraite is verplicht als je een jaar niet deelneemt aan de Leergangen (pauzejaar). Als Zijnskringlid kun je bovendien deelnemen aan de persoonlijke retraite in Tazo (La Gomera) onder leiding van Hans Knibbe. Deze Tazo-retraites zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Zijnskring.
Op kleinere schaal krijgt de kring vorm in de zogenaamde praktiseergroepen. Dit zijn groepjes die ten minste vier keer per jaar bij elkaar komen voor practice, inspiratie en het aangaan van de psychologische issues die door het werk vrijkomen.
Lidmaatschap van de Zijnskring geeft je toegang tot:

  • Praktiseergroepen
  • Twee opschoningsdagen van de praktiseergroepen
  • Padcoaching van Hans Knibbe
  • Persoonlijke retraite in Tazo (La Gomera)
  • Functies in de school voor Zijnsoriëntatie en de gemeenschap

Meer informatie

Wil je meer weten over de Zijnskring, de studiedagen en het volgende intrederitueel? Zie dan de website van de Zijnskring: www.zijnskring.nl