Nieuwe tarieven die passen bij het pad-aanbod van de school

Tarievenwijziging vanaf 2018-2019

Het gaat heel goed met de school voor Zijnsoriëntatie. In de afgelopen jaren is het programma-aanbod van de school steeds verder uitgebreid en is het aantal studenten binnen onze programma’s gegroeid. Daarnaast heeft de school voor Zijnsoriëntatie in de laatste jaren een heldere overgang gemaakt van een ‘trainingsinstituut’ naar een ‘non-profit school voor een pad voor verlichte levenskunst’.

Dankzij deze positieve ontwikkelingen kiest de school voor een nieuwe tariefstructuur die deelname voor meer mensen mogelijk maakt en die goed past bij de pad-cultuur van de school voor Zijnsoriëntatie. Immers, een pad lopen betekent ook dat studenten vaak jarenlang aan de school verbonden zijn. Wij vinden het belangrijk dat de tarieven daarop aansluiten.

Nieuwe tarieven

De nieuwe tarieven gelden vanaf het nieuwe schooljaar (2018-2019) voor de volgende programma’s aan de school:

Retraites en Leergangen

Voor retraites hanteren we drie tarieven voor de trainingskosten, waarbij de inschrijver zelf kiest welk tarief voor hem/haar passend is:

  • Een standaardtarief (dat lager is dan het huidige tarief van de trainingskosten)
  • Een tarief voor mensen met een laag inkomen
  • Een genereus tarief, waarbij de inschrijver een extra financiële bijdrage doet om deelname van mensen met een laag inkomen mogelijk te (blijven) maken

Start nieuwe Zijnstrainingsgroep

Ook voor de Zijnstraining worden de tarieven lager. Tariefverlaging is alleen financieel haalbaar op gefaseerde invoering. Dit betekent dat het nieuwe tarief start bij de instroom van nieuwe eerstejaars studenten van de Zijnstraining. In de daarop volgende Zijnstrainingsjaren houden zij dit lagere tarief (uitsluitend met doorvoering van de inflatiecorrectie). Studenten die komend schooljaar naar het 2e of 3e jaar gaan behouden de oorspronkelijke prijs. Studenten uit deze groepen die een laag inkomen hebben, kunnen wel contact opnemen met de zakelijk leider voor een aangepast tarief.

Workshops

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met Zijnsoriëntatie. Daarom wordt de prijs van alle workshops iets verlaagd.

Jongeren

Sinds een aantal jaren hebben jongeren – met een speciaal aanbod voor jongvolwassenen –
al een bijzondere plek in de school. Het tarief voor dit aanbod was al laag en zullen we in de komende jaren ook op deze wijze voortzetten.

Tot slot

Met deze nieuwe ontwikkeling rondom de tarieven maakt de school voor Zijnsoriëntatie een gebaar om Zijnsoriëntatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen die wil leven vanuit de herkenning van zijn of haar natuurlijke, ál vrije aard. We hopen van harte dat dit ten goede komt aan de gehele gemeenschap.

N.B. De data & kosten van onze trainingen, opleidingen, vervolgaanbod en retraites voor het schooljaar 2018-2019 zijn al bekend. Je vindt deze via het programma-overzicht. De inschrijving voor deze programma’s van volgend schooljaar zijn gestart!