fbpx

Nieuwsbrief school voor Zijnsorientatie, juli 2018

Pad van verlichte levenskunst

Wat hebben we een schitterende zomer! Al wekenlang zindert de zon continu aan de helderblauwe hemel. Precies zoals we de afgelopen week hebben ervaren in Marelles, waar we voor de allerlaatste keer de Zomerretraite gevierd hebben. Om eindeloos te rusten in ongeremd, puur gemak – zorgeloos en vrij!

We verheugen ons ontzettend op het nieuwe schooljaar, waarin we nog meer uitdrukking willen geven aan de pad-cultuur van onze school: met een verlaging van een groot deel van onze tarieven. Tegelijkertijd stromen de aanmeldingen binnen van onze groepen die in september en oktober van start gaan. In deze nieuwsbrief vind je vooral informatie over de basistraining van het Zijnsgeoriënteerde pad van verlichte levenskunst: de Zijnstraining. En ook hoe je je op de Zijnstraining kunt voorbereiden met onder meer de Informatiemiddag en de Introductieworkshop. Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief informatie over ons aanbod voor studenten die de driejarige Zijnstraining hebben afgerond: de Leergang 2e perspectief en de Leergang 3e perspectief.

Wij zien met plezier en inspiratie uit naar het nieuwe schooljaar en wensen jou een heerlijke, verlichte zomer toe. Vanaf dinsdag 14 augustus is de school weer bereikbaar. 

Lagere tarieven en transitie naar Pad-cultuur

“Het is onze diepste wens dat Zijnsoriëntatie de wereld ten goede komt.” Vanuit deze gedachte én de vele positieve ontwikkelingen binnen de school hebben we als bestuur besloten tot een prijsverlaging voor een groot deel van ons aanbod. Hierbij sluiten we verder aan bij de de Pad-cultuur van de school, waar we als non-profit organisatie een Pad voor verlichte levenskunst aanbieden. We wensen dat deze nieuwe ontwikkeling ten goede komt aan iedereen die wil leven vanuit de herkenning van zijn of haar natuurlijke, ál vrije aard.

Met ingang van 1 september 2018 zijn daarom de trainingstarieven voor een groot deel van ons aanbod verlaagd. Zo zijn bijvoorbeeld de trainingstarieven van de leergangen/retraites verlaagd met zo’n 20% én gelden er ook nieuwe, voordelige tarieven voor studenten die in 2018/19 starten met het eerste jaar van de Zijnstraining. Omdat we de nieuwe tarievenstructuur die samenhangt met de transitie naar een Pad-cultuur een belangrijke verandering in de school vinden, brengen we dit graag verder onder de aandacht. Lees meer.

Gratis Informatiemiddag in augustus

De afgelopen periode hebben veel mensen onze gratis Informatiemiddagen gevolgd. Het was mooi om te merken hoe snel zij de sfeer en de openheid van Zijn konden ervaren – en hoe dat bij hen doorgewerkt heeft. Op zaterdag 25 augustus staat de volgende Informatiemiddag gepland. Via een gevarieerd programma ervaar je de inspiratie van Zijnsoriëntatie en ontvang je volop informatie over Zijnsoriëntatie als pad van verlichte levenskunst. Annet Posthuma (leraar van groep 1M van de Zijnstraining) laat je graag kennismaken met één van de werkwijzen en het aanbod. Ook vertelt een student van de Zijnstraining over zijn/haar ervaringen met Zijnsoriëntatie. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname is gratis, aanmelden is gewenst. Lees meer.

Introductieworkshop

De Introductieworkshop is een uitstekende manier om kennis te maken met Zijnsoriëntatie. De 1e Introductieworkshop heeft al plaatsgevonden – en hoe verheugend dat een groot deel van deze groep volgend jaar wil starten met de Zijnstraining. Voor de meeste mensen is de Introductieworkshop dé opstap naar de Zijnstraining. Maar: dat hoeft zeker niet. Iedereen die geïnteresseerd is in Zijnsoriëntatie, is van harte welkom!

De eerstvolgende Introductieworkshop is van donderdag 6 t/m zaterdag 8 september 2018. Tijdens deze driedaagse krijg je een proeve van de Zijnsgeoriënteerde werkwijze en visie. Je ontdekt hoe er – los van alle gewoontes en krampen – een volledig vrije dimensie in jou is, die de bron blijkt te zijn van inherente Rijkdom. Vanuit contact met die bron ontstaat er een fundamenteel andere houding naar jezelf en je dagelijkse leven. We nodigen je van harte uit om hier kennis mee te maken. Lees meer.

De Zijnstraining

De Zijnstraining is de basistraining van het Zijnsgeoriënteerde pad. In drie jaar tijd doorloop je een intensief leerproces van spirituele ontwikkeling en zelfconfrontatie. Je start met het basisjaar, waarin je jouw verlichte aard ontdekt. Je leert mediteren, visualiseren en je raakt vertrouwd met de openheid van Zijn. Je gaat zien hoezeer je gehecht bent geraakt aan jouw geschiedenis en je ontdekt dat je psychologische patronen kunt loslaten. Zo maak je contact met een wijze van Zijn die vele malen ruimer is dan je gewoontezelf.

Na het basisjaar kun je verdergaan met de twee vervolgjaren. Uit ervaring blijkt dat de meeste studenten de training vervolgen. In oktober 2018 gaat er weer een nieuwe 1e-jaarsgroepen van start: groep 1M o.l.v. Annet Posthuma. Er zijn al veel aanmeldingen, dus wil je deelnemen, schrijf je dan snel in! Lees meer.

Ervaringen van studenten Zijnstraining

Wat betekent het nu eigenlijk om pad van verlichte levenskunst te gaan? Hoe is het om student van de Zijnstraining te zijn aan de school voor Zijnsoriëntatie? Daarvoor laten wij graag de studenten zelf aan het woord. Op onze website vertellen zij over hun ervaringen.

Hieronder vind je een paar korte citaten van studenten na het 1e jaar:

  • “Een groot inzicht voor mij uit de Zijnstraining is het bestaan van de ‘wijsheidsgeest’. Ik ‘weet’ zoveel, echt weten. Ik verwonder me daarover.”
  • “Voordat ik de Zijnstraining startte, had ik niet door dat ik zo vaak vanuit mijn psyche handel, denk en reageer. Behoorlijk ontluisterend! – en dan is dit nog maar wat ik nú zie.”
  • “Dit zuivere en beproefde gedachtegoed, de opbouw van de lesstof in zorgvuldig gekozen oefeningen en werkvormen, de kaders waarbinnen ieder zich op zijn/haar eigen manier kan ontwikkelen, de hooggekwalificeerde leraren (inclusief assistenten) en de goede organisatie maken dat ik oprecht zeg: dit is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt.”

Op onze website lees je veel meer (en uitgebreider) hoe onze studenten de Zijnstraining ervaren. Lees verder.

Toelating tot de Zijnstraining

Wil je starten met de Zijnstraining, dan vinden wij het belangrijk dat je precies weet waar je voor kiest. Daarom vragen wij nieuwe studenten om eerst de Introductieworkshop of een andere meerdaagse workshop aan de school te volgen.
Ben je al (vrijwel) zeker dat je wilt starten met de Zijnstraining, meld je dan alvast daarvoor aan. Je ontvangt dan het intake-formulier. Je inschrijving is pas definitief na de (schriftelijke) intake en/of de Introductieworkshop.
Wil je overleggen of de Zijnstraining passend is voor jou? Neem dan contact op met de school. Wij denken graag met je mee. Vanaf 14 augustus zijn we weer bereikbaar!

Zijnsoriëntatie voor gevorderde studenten

Na de Zijnstraining kun je je pad aan de school voor Zijnsoriëntatie vervolgen middels workshops, retraites en/of de leergangen. Zo’n 120 studenten hebben dit afgelopen schooljaar de Leergangen gevolgd. Wij zijn dankbaar voor de kostbaarheid hiervan: een bijzonder mooie sangha die ervoor kiest om de non-duale aard te realiseren, om verlichting te leven.

Ook voor de komende Leergangen is de belangstelling weer groot. In de Leergang van het 3e perspectief staat de herkenning van non-duale vrijheid en het leren ‘rusten in Zijn’ centraal. Ook dit jaar bestaat de Leergang de keer weer uit twee retraites van 6 dagen in Frandeux. De Leergang 2e perspectief bestaat uit 7 dagen (2 tweedaagse trainingen en 1 driedaagse). In het 2e perspectief werk nemen we de intuïtie van de Spiritdimensie in zijn puurheid en straling als uitgangspunt. Deze Leergang vindt plaats in Bilthoven. Zie het complete aanbod.

Gezonde Zelfliefde

Dit afgelopen schooljaar hebben veel mensen kennisgemaakt met Gezonde Zelfliefde. Op verschillende locaties in het land is de cursus gegeven door daarvoor geautoriseerde leraren Zijnsoriëntatie, er zijn lezingen geweest, het boek is verschenen en er zijn vele filmpjes over dit onderwerp gepubliceerd.

Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het Zijnsgeoriënteerde pad van Levenskunst. Het is liefde voor jezelf op een gezonde, niet-neurotische manier. Ook in het komend schooljaar kun je Gezonde Zelfliefde (leren) beoefenen via de cursussen die op verschillende plaatsen in het land gegeven worden. Via de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders vind je daar meer informatie over. Lees meer.

Ter inspiratie: een artikel van Hans Knibbe

In het afgelopen schooljaar heeft Hans Knibbe zowel in de Leergang 1e perspectief als in de Nascholingstraining aandacht gegeven aan ‘de kunst en ambacht van meditatie’. Hij schetste daarin onder andere het belang van de allerhoogste motivatie in meditatiebeoefening. We kunnen meditatie beoefenen in al zijn verfijningen, stadia, mogelijke valkuilen, de verschijnselen en kwaliteiten die daarbij vrijkomen. Maar we moeten daarbij wel steeds onze motivatie in beeld houden: waarom mediteren we? Lees hier het artikel van Hans Knibbe.

 

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus/september met o.a.

In gesprek met Hans Knibbe
Winterretraite
Zijnskring
Filmdocumentaire over Hans Knibbe