fbpx

Nieuwsbrief school voor Zijnsorientatie, maart 2019

Inspirerende programma´s aan de school

Midden in dit schooljaar zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. De planning met ons rijke aanbod aan trainingen, opleidingen, retraites en leergangen in 2019-2020 is inmiddels rond en vind je terug in ons programma-overzicht. De eerste inschrijvingen zijn al binnen; wat verheugend dat zoveel studenten en andere geïnteresseerden zo enthousiast zijn over Zijnsoriëntatie en het pad. In deze nieuwsbrief belichten we alvast een paar hoogtepunten van het volgende schooljaar, met onder meer de Drieweekse retraite in juni 2020 en de Leergang 1e perspectief.

Je hoeft niet tot volgend schooljaar te wachten om deel te nemen aan onze inspirerende programma’s. Zo kun je je de komende maanden nog inschrijven voor de Introductieworkshop, In gesprek met Hans Knibbe, de Studiedag en natuurlijk de Summerschool! Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief. We hopen van harte je te ontmoeten bij één van deze bijeenkomsten.

Inschrijving 2019-2020 gestart

Sinds een paar weken staat het programma van volgend schooljaar online in ons programma-overzicht. Voor veel van onze studenten is het prettig dat ze snel weten wanneer onze trainingen en workshops zijn, zodat zij daar rekening mee kunnen houden in hun planning. Inmiddels komen de eerste inschrijvingen ook alweer binnen. Wellicht prettig om te weten dat je bij inschrijvingen voor 2019-2020 de factuur pas in september 2019 ontvangt!

Voor ons is het heel handig als studenten zich vroeg aanmelden. Zo weten we vroegtijdig op hoeveel studenten we kunnen rekenen en kunnen we onze zalenplanning goed daarop afstemmen. Zo maken we optimaal gebruik van onze school én van onze externe locaties. Lees meer.

Starten met Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een diepgaand spiritueel pad dat gefundeerd is in de herkenning van je altijd al vrije, non-duale aard én dat van daaruit een rijke methodiek heeft ontwikkeld om met het psychologische lijden van de moderne westerse mens om te gaan. Hans Knibbe is de grondlegger van Zijnsoriëntatie.

Wil je kennismaken met Zijnsoriëntatie en de school? Of ben je geïnteresseerd in de Zijnstraining? Wees dan van harte welkom bij onze introductieprogramma’s:
Gratis informatieavond: op vr 31 mei 2019 van 19.00 – 21.30 uur o.l.v. Annet Posthuma
Driedaagse Introductieworkshop: van do 27 t/m vr 29 juni 2019 door Annet Posthuma

Zijnstraining, groep 1P (2019-2020)

De Zijnstraining is de basistraining van het Zijnsgeoriënteerde pad. In drie jaar tijd doorloop je een intensief leerproces van spirituele ontwikkeling en zelfconfrontatie. Je start met het basisjaar, waarin je jouw verlichte aard ontdekt. Je leert mediteren, visualiseren en je raakt vertrouwd met de openheid van Zijn. Je gaat zien hoezeer je gehecht bent geraakt aan jouw geschiedenis en je ontdekt dat je psychologische patronen kunt loslaten. Zo maak je contact met een wijze van Zijn die vele malen ruimer is dan je gewoontezelf.

In oktober 2019 start de eerstvolgende groep van de Zijnstraining o.l.v. Annet Posthuma. Wil jij daaraan deelnemen? Volg dan eerst de Introductieworkshop of een andere meerdaagse workshop aan de school. Ben je al (vrijwel) zeker dat je wilt starten met de Zijnstraining, dan kun je je alvast daarvoor aanmelden. Je ontvangt dan informatie over de intake-procedure en het intake-formulier. Lees meer.

Studiedag Zijnskring

De Zijnskring is een kring van Zijnsgeoriënteerde beoefenaren die zich diepgaand gecommitteerd hebben aan het pad van verlichte levenskunst. Studenten die ten minste de driejarige Zijnstraining hebben afgerond, kunnen jaarlijks toetreden tot de Kring. De Zijnskring heeft een eigen website: www.zijnskring.nl.

Ieder schooljaar organiseert de Zijnskring twee Studiedagen die bedoeld zijn voor Kringleden én voor potentieel nieuwe leden. Het doel hiervan is dat iedere student – naast het ervaringsmatige, verkennende werk in de retraites – zich blijvend schoolt in het ontwikkelen van een juist begrip van en houding naar de drie juwelen van het pad. De eerstvolgende Studiedag vindt plaats op zaterdag 25 mei 2019 in de Centrumkerk in Bilthoven. Ook studenten uit het 3e jaar van de Zijnstraining zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Lees meer.

In gesprek met Hans Knibbe

Op donderdagavond 23 mei kun je weer deelnemen aan een avond In gesprek met Hans Knibbe. Deze bijeenkomst vindt plaats in een meditatieve setting in de school voor Zijnsoriëntatie, van 19.30-21.30 uur. (Toegang € 20,-). De bijeenkomst is zowel voor mensen voor wie dit een eerste kennismaking is met Zijnsoriëntatie als voor studenten die al jarenlang het Zijnsgeoriënteerde pad lopen.

Tijdens deze avond gaat Hans Knibbe met de deelnemers in gesprek over onze diepste aard, die van nature non-duaal en verlicht is. Wanneer we onze diepste aard weten te herkennen, hebben we een goede basis voor ons pad van levenskunst gevonden. In dialoog met de aanwezigen plaatst Hans Knibbe de verlichte aard in het centrum van de aandacht, zodat herkenning van verlichting eenvoudiger wordt. Lees meer.

Summerschool 2019

Dit jaar vindt voor de 3e keer de Summerschool o.l.v. Hans Knibbe plaats. De voorgaande keren was deze vijfdaagse retraite volgeboekt en was de retraite zelf een prachtige viering van het 2e perspectief. Wat een inspirerende start van de zomer! We verheugen ons dan ook enorm op deze 3e editie van de Summerschool van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 juli 2019 in de Centrumkerk in Bilthoven.

In de Summerschool staat het ‘2e perspectief’ centraal. We maken de vrije dimensie wakker en laten onze spirituele gedaante geboren worden uit heilig Liefdeslicht, voorbij alle biologische en culturele bepaaldheden. Zo ontdekken we wie we zijn als puur, tijdloos wezen. Hiermee ontketenen we een grote expansieve kracht, die inwijdt in een verlichte Zijnswijze. Lees meer.

Drieweekse in juni 2020

We zijn ontzettend verheugd dat er in juni 2020 opnieuw een drieweekse retraite o.l.v. Hans Knibbe plaatsvindt in Frandeux! De drieweekse retraite is een unieke gelegenheid om te wennen aan je al verlichte aard. Het geeft je een bijzondere mogelijkheid om je lichaam, energie en geest thuis te laten komen, om jezelf te hervinden in je natuurlijke staat.
De nadruk van deze drieweekse retraite ligt op de practise van het 3e perspectief. We herkennen de non-duale grond van onze geest, daarin leren we rusten, en we zullen dit stap voor stap integreren met onze zintuiglijke waarnemingen, gedachten en emoties. Daarnaast wordt de practise aangevuld met de beoefening van Avalokiteshvara, energiewerk en transformatie van neurose via de ‘niet-herkende Boeddhakwaliteit’.

De drieweekse retraite is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die de driejarige Zijnstraining hebben afgerond; in overleg zijn er plaatsen beschikbaar voor oud-studenten. Ter voorbereiding op de drieweekse worden er in het schooljaar 2019-2020 twee trainingsdagen georganiseerd. Lees meer.

Leergang 1e perspectief

De Leergangen van het 1e en 2e perspectief worden jaarlijks met elkaar afgewisseld. Dit betekent dat in het schooljaar 2019-2020 de Leergang van het 1e perspectief o.l.v. Hans Knibbe weer wordt aangeboden. Hans Knibbe zal deze keer de visie en de methodes van de ‘niet-herkende boeddhakwaliteit’ centraal stellen.

Hans Knibbe: “De ontdekking dat juist in datgene wat we het meest verwerpen een prachtige, grootse kwaliteit aanwezig is, is iedere keer opnieuw weer ontroerend en ontzagwekkend. Het blijkt dat wanneer we onze negatieve gevoelens, spanning, weerstand en stagnatie met eerbied benaderen, dit ons in contact brengt met een onvervreemdbare eigenheid. Deze eigenheid is intrinsiek en laat zich niet wegmaken; ze kan alleen neurotisch verkrampt en vervormd raken of herkend worden in de ‘niet herkende boeddhakwaliteit’ benadering. Eenmaal vrijgemaakt is deze eigenheid de rugkant van onze vrije aard – en blijkt ze een enorme katalysator voor onze individuatie te zijn.” Lees meer.

Ter inspiratie: Meditatie in Zijnsoriëntatie

Goed nieuws: Hans Knibbe is weer een boek aan het schrijven! Met dit nieuwe boek wil Hans Knibbe de lezer een inkijkje bieden in de rijke en uitgestrekte wereld van Zijnsgeoriënteerde meditatievormen. Een aantal van deze verschillende vormen zal hij in dit boek verder uitwerken. Graag bieden we jullie alvast een voorproefje: het eerste hoofdstuk met de inleiding van dit boek. Download: Inleiding Meditatie in Zijnsoriëntatie.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei/juni met o.a.

Starten met de Zijnstraining
Zijnskring: introductie en jaarlijkse Kringritueel
Jongerenaanbod o.l.v. Esther Hamers