fbpx

Nieuwsbrief school voor Zijnsorientatie, september 2019

Weer een nieuw schooljaar

We hopen dat jullie een mooie zomer achter de rug hebben en weer zin hebben in het nieuwe jaar. Wij, de staf van de school, in ieder geval wel.
We zijn blij met de grote belangstelling voor ons werk en de toeloop naar de school. Zo start er dit jaar een grote eerstejaarsgroep Zijnstraining onder leiding van Annet Posthuma. En de verwachting is dat we volgend jaar (2020-2021) met twee groepen zullen starten. En ook de Leergangen 1e en 3e perspectief kunnen weer rekenen op grote deelname.

Het verheugt ons dat wat wij te bieden hebben, mensen op een intelligente en zachtaardige manier helpen om hun vrije aard te ontdekken en te manifesteren, zoveel weerklank vindt.

In deze nieuwsbrief lees je meer over de activiteiten die dit najaar plaatsvinden op de school en geven we ook alvast een vooruitblik op ons aanbod in het voorjaar 2020. We wensen je een inspirerend schooljaar toe!

Zijnskring

Studenten die zich na de Zijnstraining diepgaand willen verbinden met het Zijnsgeoriënteerde pad van verlichte levenskunst én de drie juwelen – de leraar, de leer en de kring van beoefenaren – kunnen toetreden tot de Zijnskring. Inmiddels bestaat de Zijnskring uit meer dan 100 leden.
Ieder schooljaar start de Zijnskring met het intrederitueel, waarin ieder kringlid uit en – indien passend – opnieuw in kan treden. Dit is een mooi, ritueel vormgegeven moment waarin de kringleden zich hun motivatie herinneren en hun geloftes opnieuw uitspreken. Het kringritueel vindt plaats op 21 september in de Centrumkerk in Bilthoven. Getuigen zijn van harte welkom.

Op zaterdag 9 november is de eerstvolgende Studiedag van de Zijnskring, die ook toegankelijk is voor studenten uit het 3e jaar van de Zijnstraining (groep 3L). Kijk voor meer informatie op de website van de Zijnskring.

Leergangen

Dit schooljaar worden een 1e en 3e perspectief leergang aangeboden. In de eerste perspectief leergang staan de visie en methodes van de ‘niet herkende boeddhakwaliteit’ centraal. Je leert in deze leergang zien hoe je neurose de schatkamer van boeddhakwaliteiten is. De ontdekking dat juist datgene wat we het meest verwerpen een prachtige, grootse kwaliteit blijkt te zijn, is iedere keer opnieuw weer ontroerend en ontzagwekkend. Lees meer.

Dit jaar wordt – inmiddels al voor de 5e keer! – de 3e perspectief leergang in de vorm van een drieweekse retraite aangeboden. Deze retraite biedt je de unieke mogelijkheid om je lichaam, energie en geest thuis te laten komen en jezelf te hervinden in je natuurlijke staat. Hoewel de nadruk ligt op de 3e perspectief training, zullen we deze tijdens de retraite aanvullen met de beoefening van Avalokiteshvara, energiewerk en de ‘niet herkende boeddhakwaliteit’.
Zo’n drieweekse retraite is altijd een grensverleggend gebeuren, dat lang natrilt in de hele school. De retraite vindt weer plaats in Frandeux. Lees meer.

Zijnstrainingsdag

In oktober organiseert de school voor Zijnsoriëntatie voor het eerst de Zijnstrainingsdag. Deze middag is speciaal bedoeld voor studenten van de driejarige Zijnstraining en biedt hen de gelegenheid om Hans Knibbe, leraren van de school, de verschillende holons én de studenten uit andere jaargangen te ontmoeten. Hans Knibbe geeft deze middag een teaching over padloperschap. Daarnaast staan presentaties van de Stichting Zijnsoriëntatie, de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie, de Zijnskring én van de redactie van tijdschrift ‘de Cirkel’ op het programma. De middag wordt afgesloten met een hapje, drankje en er is volop ruimte voor ontmoeting.
De Zijnstrainingsdag voor studenten van de Zijnstraining vindt plaats op zaterdag 26 oktober, van 14.00 – 18.00 uur in de Centrumkerk in Bilthoven. Deelname aan de dag is gratis, aanmelden is noodzakelijk. Lees meer.

Nieuw boek van Hans Knibbe

Hans Knibbe heeft een nieuw boek geschreven over Zijnsgeoriënteerde meditatie, dat waarschijnlijk begin 2020 beschikbaar zal zijn. We verwachten dat dit grondige en informatieve boek als inspiratie en ruggensteun kan dienen voor alle meditatie beoefenaren. Een fragment uit dit boek vind je onderaan de pagina bij ‘ter inspiratie’.

Nieuwe cursus Zijnsgeoriënteerde meditatie

Er is door leden van de beroepsvereniging in samenwerking met Iene van Oijen een nieuwe cursus ontwikkeld over Zijnsgeoriënteerde meditatie. Je krijgt in deze meditatiecursus de verschillende stappen aangereikt die er zijn in de Zijnsgeoriënteerde meditatie. Dit najaar zal deze cursus als pilot op verschillende plekken in het land gegeven worden. Inmiddels zijn alle groepen vol, maar vanaf januari 2020 zal deze cursus op verschillende plaatsen in het land weer aangeboden worden. Meer informatie hierover vind je in de nieuwsbrief van november.

In gesprek met Hans

Hans Knibbe biedt ook dit schooljaar weer de mogelijkheid om met hem in gesprek te gaan over non-dualiteit.
Deze avonden vinden plaats in een meditatieve setting en zijn zowel voor mensen voor wie dit een eerste kennismaking is met Zijnsoriëntatie als voor studenten die al jarenlang het Zijnsgeoriënteerde pad lopen. Aan deelnemers wordt gevraagd om van te voren het boek Zie, je bent al vrij te lezen (Asoka 2014).
De eerste avond vindt plaats op donderdag 7 november 2019 van 19.30 – 21.30 uur op onze school aan de Doelenstraat 42. De volgende bijeenkomst is op 23 januari 2020. Wil je bij één of beide avonden aanwezig zijn, meld je dan aan via deze link: meer informatie over ‘In gesprek met Hans Knibbe’.

Tweedaagse workshop Meditatie voor jongvolwassenen door Esther Hamers

De school heeft een speciaal, laagdrempelig, aanbod voor jongvolwassenen, die geïnteresseerd zijn in hedendaagse spiritualiteit en die zich aangesproken voelen door Zijnsoriëntatie.
De tweedaagse de kunst van Zijnsgeoriënteerde meditatie vindt plaats op 14 en 15 december 2019. Naast deze tweedaagse bieden we vanaf januari 2020 ook inspiratiedagen en een coachgroep aan. Deze activiteiten zijn los van elkaar te volgen, maar ook in combinatie met elkaar, wat het pad een extra verdieping geeft. Lees meer.

Winterretraite door Hans Knibbe

In de Winterretraite staan de vier gebaren van verlichting centraal: zitten als een berg, rug als een rivier, zegening ontvangen en compassie zijn. De gebaren openen ieder op hun eigen manier deuren naar je verlichte aard. Bij elkaar scheppen ze een prachtige ruimte voor de herkenning van je verlichte aard. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor studenten van de school. Lees meer.

Introductietraining door Famke van Halteren

We bieden dit schooljaar opnieuw een halfjaarlijkse introductietraining aan. In zes donderdagen maak je kennis met het Zijnsgeoriënteerde pad van Levenskunst. Je leert contact te maken met je vrije, spirituele aard en de daarin aanwezige ‘wijsheidsgeest’. Zij kan je inspireren tot een open en wijze houding naar alle moeilijkheden en uitdagingen van jouw leven. Dit aanbod is ook geschikt om te ontdekken of je verder wilt gaan met de Zijnstraining. We starten met de Introductietraining op donderdag 16 januari 2020. Lees meer.

Nieuw aanbod: driedaagse workshop meditatie in de drie perspectieven door Hans Knibbe

Op 20, 21 en 22 februari 2020 geeft Hans Knibbe een driedaagse workshop waarin hij de deelnemers een proeve geeft van de meditatievormen van het eerste, tweede en derde perspectief. We bieden hiermee nieuwe mensen de gelegenheid om kennis met Hans te maken. En voor studenten van de Zijnstraining is het een prachtige mogelijkheid om hun meditatiebeoefening te verdiepen. Lees meer.

Hans te gast bij de talkshow van Jacobine Geel

Op 21 september is Hans één van de gasten in ‘Jacobine’, een talkshow van Jacobine Geel over levensbeschouwelijke dilemma’s. In deze uitzending staat het thema ‘Het gevaar van moderne spiritualiteit’ centraal.
Het programma wordt uitgezonden op zaterdag 21 september, om 17.45 uur bij de NCRV op NPO2. 

Ter inspiratie

In het gekozen fragment uit zijn nieuwe boek licht Hans Knibbe toe wat hij bedoelt met ‘Spiritualiteit is de kunst om bewust je perspectief te wijzigen’. Fragment nieuwe boek

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november met als onderwerpen:

Jongerenaanbod
Introductietraining vanaf januari 2020

Cursusaanbod Zijnsgeoriënteerde meditatie 2020
Driedaagse Hans Knibbe februari 2020
Drieweekse retraite in juni 2020