fbpx

Nieuwsbrief school voor Zijnsorientatie, september 2020

We hopen van harte dat jullie mooie, ontspannen zomerweken achter de rug hebben. En dat jullie, net als wij, zin hebben om weer te starten met het nieuwe schooljaar. Wij zijn volop bezig ons aanbod zo te organiseren dat zoveel mogelijk deelnemers weer live aanwezig kunnen zijn. Zo starten er dit jaar twee eerstejaarsgroepen Zijnstraining, o.l.v. Famke van Halteren (1R) en Esther Hamers (1S), met maximaal 18 deelnemers, zodat we de groepen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel kunnen ontvangen in de school.

We begroeten deze nieuwe studenten van harte in de school!

En waar het niet lukt om iedereen live te ontvangen, zoals bij de leergangen, bieden we de mogelijkheid om online mee te doen. Met dit hybride aanbod hebben we al ervaring opgedaan tijdens de Summerschool. Afgelopen week vond de eerste tweedaagse van de Leergang 2e perspectief plaats. Ook dit aanbod hebben we zowel live als online kunnen aanbieden. Zowel de on-site als de on-line deelnemers waren zeer positief over het soepele samengaan van beide vormen. Het verheugende is dat het samenzijn op het pad van verlichte levenskunst op deze manier niet meer door plaats begrensd is. Dat biedt ons vele nieuwe en interessante mogelijkheden, ook voor de toekomst.

In deze nieuwsbrief lees je meer over de activiteiten die dit najaar plaatsvinden op de school en geven we alvast een vooruitblik op ons aanbod in het voorjaar van 2021.

We wensen je een inspirerend schooljaar toe en kijken ernaar uit jullie (weer) te ontmoeten!

Zijnskring

Studenten die zich na de driejarige Zijnstraining diepgaand willen committeren aan het Zijnsgeoriënteerde pad en de drie juwelen (leer, leraar, kring) kunnen intreden in de Zijnskring. Deze kring is de laatste jaren uitgegroeid tot een inspirerende groep van ruim 100 padlopers. Het jaarlijkse Kringritueel vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats op zaterdag 19 september 2020 lees meer en om je aan te melden.

De eerstvolgende Studiedag van de Zijnskring is op zaterdag 7 november. Zie voor meer informatie de website van de Zijnskring.

Leergang 2e en 3e perspectief

Dit schooljaar staan er weer een 2e en 3e perspectief leergang op het programma. De Leergang 2e perspectief heeft inmiddels een bijzonder mooie eerste tweedaagse gehad, waarin de afstemming op de subtiele Spiritdimensie door middel van subtiel energiewerk centraal stond.

De Leergang 3e perspectief start op zaterdag 24 oktober. In deze leergang nemen we de non-duale openheid die reeds compleet aanwezig is als de grond van onze geest als uitgangspunt. Hier valt geen werk meer te doen, het gaat om steeds opnieuw herkennen en deze moeiteloze wijze van zijn te leren onderscheiden van gefixeerde meditatiestaten. Deze ‘zogenaamde’ 3e perspectief training zal aangevuld worden met de beoefening van Avalokiteshvara, energiewerk en de ‘niet herkende boeddhakwaliteit’-transformatie van neurose. Lees meer.

Spiritjaar, voor bewuste twintigers

Ontdek wie je bent en doe wat je wilt!

Vanaf januari 2021 start aan de school voor Zijnsoriëntatie een jaartraining speciaal voor twintigers. We noemen dit programma Spiritjaar. Spiritjaar is een jaartraining voor mensen tussen de 20 en 29 jaar, die bewust willen leven en keuzes willen maken vanuit hun vrije, onbezette Spirit-aard. De training is nieuw ontwikkeld voor deze doelgroep en is zowel voor mensen die eerder kennis hebben gemaakt met Zijnsoriëntatie als voor beginners. Wil je meer weten, kom dan naar de kennismakingsworkshop op 31 oktober en 1 november 2020. Lees meer.

Winterretraite

De winterretraite heeft dit jaar als thema ‘De droom van werkelijkheid’ en zal van zaterdag 6 t/m donderdag 11 februari 2021 plaatsvinden. In deze retraite staat de herkenning van ‘leegte’ centraal. Leegte-herkenning houdt in dat we doorzien dat de werkelijkheid zoals we die normaal beleven een constructie van onze geest is. We kennen duur, vastigheid en concreetheid toe aan onze indrukken. We creëren van iedere waarneming razendsnel een innerlijke representatie die veel stabieler is dan de waarneming op zich. Zo toveren we onszelf een stabiel zelf en wereld voor die -hoewel handig in gebruik- ons vervreemdt van onze non-duale verlichte aard.

Het blijkt iedere keer weer dat het doorzien van de illusoire ‘lege’ aard van onze ervaringswereld, een enorme ruimte in onze geest opent. We landen in onze ware aard, die nooit gevangen is geweest in de ‘droom van werkelijkheid’.

Het pad van verlichting houdt in dat we onze werkelijkheidsdroom doorzien en ons leven enten op de openheid en straling van onze ware aard. Lees meer.

Tijdschrift de Cirkel bestaat 30 jaar

In juni heeft de redactie ter ere van het 30-jarig bestaan van tijdschrift de Cirkel een prachtig jubileumnummer uitgebracht: Cirkel 60! Dit extra dikke, rijk geïllustreerde jubileumnummer heeft als thema ‘de vrucht van het pad’. In het openingsartikel van Hans Knibbe over dit thema concludeert hij: ‘Het pad leidt niet tot de vrucht van levenskunst. Het pad is de vrucht van levenkunst’. Verder wordt er o.a. stilgestaan bij het vertrek van Marion Beugels, al vele, vele jaren een belangrijke leraar aan de school. Er is een heel boeiend interview van Iene van Oijen met Adeline van Waning over het pad, de noodzaak dat ontwaken en opgroeien samengaan, over leraarschap en maatschappelijke integratie. En de lezer kan nader kennismaken met Famke van Halteren, die als leraar en (dagelijks) bestuurslid ook al jaren aan de school verbonden is. Lees meer.

Themaworkshop

Van 11 t/m 13 maart 2021 biedt Hans Knibbe opnieuw de driedaagse Themaworkshop ‘Meditatie in de drie perspectieven’ aan. Daarin krijgen de deelnemers een proeve van verschillende Zijnsgeoriënteerde meditatievormen. We bieden hiermee nieuwe mensen de gelegenheid om kennis met Hans te maken. En voor studenten van de Zijnstraining is het een prachtige mogelijkheid om hun meditatiebeoefening te verdiepen. Lees meer.

Kennismakingsworkshops Zijnsgeoriënteerde meditatie

Vanaf 12 september wordt op veel plaatsen in Nederland een kennismakingsworkshop aangeboden door Zijnsgeoriënteerde leraren in het land. Mensen die benieuwd zijn wat Zijnsgeoriënteerde Meditatie is en die vrijblijvend met de beoefening ervan willen kennismaken, kunnen deelnemen aan één van de vele (gratis) kennismakingsworkshops die vanaf 12 september in het land aangeboden worden. In deze kennismakingsworkshop krijg je een voorproef van de Cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie. Daarnaast zal de leraar vertellen over Zijnsoriëntatie als pad van verlichte levenskunst. Ervaring met meditatie of Zijnsoriëntatie is niet vereist. Lees meer.

Inspiratiebijeenkomsten via ZOOM

In mei heeft Hans Knibbe voor alle studenten van de school twee inspiratiebijeenkomsten verzorgd via ZOOM. Na het begeleiden van meditatie-in-beweging en zitmeditatie hield hij beide keren een voordracht rond het thema ‘oude slogans opnieuw bekijken’. De tekst van de eerste, zeer interessante voordracht over ‘houding is belangrijker dan inhoud’ is uitgewerkt en vind je hier.

Bericht van de Stichting Zijnsoriëntatie

Van de meeste trainingen en retraites van de school worden geluidsopnames gemaakt. Deze opnames worden door de deelnemers uitgeschreven, zodat hiervan ook een geschreven versie beschikbaar komt. In de loop der tijd zijn hiervoor een woordenlijst, een Word-sjabloon, en een handleiding voor het transcriberen ontwikkeld. Verschillende mensen hebben zich hiervoor ingezet. Onlangs is afgesproken dat de Stichting Zijnsoriëntatie de taak op zich neemt om deze hulpmiddelen actueel te houden en ter beschikking te stellen.

Misschien goed om te weten dat het nieuwe Kenniscentrum van de Stichting een onderdeel over taal bevat, zie hier. Hier kun je altijd de meest recente versies van deze hulpmiddelen downloaden.

Verder zet de Stichting Zijnsoriëntatie zich in om padlopers en andere geïnteresseerden, die het Zijnsgeoriënteerde gedachtegoed beter willen leren kennen, meer te ondersteunen. Op de website zijn bijvoorbeeld trefwoordenregisters voor de boeken van Hans Knibbe en een lijst korte omschrijvingen van kernbegrippen uit de Zijnsoriëntatie opgenomen. Voor studenten die de introductie hiervoor van Hans Knibbe hebben ontvangen, is er informatie over de Avalokiteshvara beoefening te vinden. De website zelf heeft een moderner uiterlijk gekregen en zal komend jaar met nieuwe onderdelen worden uitgebreid.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november met als onderwerpen:

Terugblik Leergang 2e


Introductietraining