Aanvullend: padcoaching

Ter verdieping en ondersteuning van jouw pad

Voor studenten die deelnemen aan de Leergangen.

Let op: vanwege grote vraag naar aanvullende Padcoaching is besloten om een 3e groep te starten onder leiding van Famke van Halteren. Voor deze groep zullen 5 bijeenkomsten in het teken staan van het aanbod van de eerste perspectief leergang en 3 bijeenkomsten in het teken van PLATO. Lees hieronder meer over de inhoud van de bijeenkomsten. 

We bieden dit schooljaar twee vormen van padcoaching aan.

In de donderdaggroep o.l.v. Wilma Zwart en de vrijdaggroep o.l.v. Famke van Halteren staan
vijf bijeenkomsten in het teken van het aanbod van de eerste perspectief leergang en drie bijeenkomsten in het teken van PLATO: Plattegrondbewustzijns Onderzoek.
Tijdens de vijf bijeenkomsten is er in de ochtend een trainingsprogramma aan de hand van de principes die Hans in de leergang aanreikt en in de middag is er ruimte voor individuele inbreng van de deelnemers. Bij de drie PLATO bijeenkomsten staat het ‘leren present zijn in relatie’ centraal. Waarachtig contact, of te wel: present zijn in relatie, is wellicht de hoogste vorm van integratie van de visie en in die zin misschien ook wel de grootste menselijke uitdaging. In de ochtend is er een trainingsprogramma waarin je zicht krijgt op patronen die (vaak onbewust) spelen in het relatieveld en beoefen je vaardigheden. ‘s Middags oefen je met elkaar om in relatie tevoorschijn te komen en je kenbaar te maken. Deze padcoaching vindt plaats in een groep van 8-10 deelnemers.

In de vrijdaggroep o.l.v. Marion Beugels wordt opnieuw stilgestaan bij het aanbod van de eerste perspectief leergang. In de ochtend worden de principes, die Hans Knibbe ons aanreikt in deze leergang, in tweetallen beoefend. ’s Middags is er ruimte voor vragen en voor de individuele inbreng van de deelnemers. Deze padcoaching vindt plaats in een groep van 10 tot 12 deelnemers.

Volg je als student één of meerdere leergangen, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze padcoaching.


Praktische informatie 2019-2020

Let op: inschrijving is alleen nog mogelijk voor groep 3. 

8 dagen – Data onder voorbehoud

Data groep 1: (vrijdagen) 6 september, 1 november, 22 november, 13 december 2019,
17 januari, 21 februari (voorjaarsvakantie regio Noord), 17 april en 22 mei 2020.
Leraar: Marion Beugels

Data groep 2: (donderdagen) 26 september, 24 oktober (herfstvakantie regio Noord en Midden), 21 november, 12 december 2019,
30 januari, 12 maart, 23 april en 14 mei 2020.
Leraar: Wilma Zwart

Data groep 3: (vrijdagen) 20 september, 8 november, 6 december 2019,
10 januari, 14 februari, 6 maart, 10 april en 8 mei 2020
Leraar: Famke van Halteren

Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
Plaats: school voor Zijnsoriëntatie, Doelenstraat 42, Utrecht.
Kosten: € 959,-

Direct inschrijven