fbpx

Aanvullend: padcoaching

Ter verdieping en ondersteuning van jouw pad

Voor studenten die deelnemen aan de Leergangen.

We bieden in schooljaar 2020-2021 twee vormen van padcoaching aan.

In de donderdaggroep o.l.v. Wilma Zwart staan vijf bijeenkomsten in het teken van het aanbod van de tweede perspectief leergang en drie bijeenkomsten in het teken van PLATO: Plattegrondbewustzijns Onderzoek.

Tijdens de vijf bijeenkomsten is er in de ochtend een trainingsprogramma aan de hand van de principes die Hans in de leergang aanreikt en in de middag is er ruimte voor individuele inbreng van de deelnemers. Bij de drie PLATO bijeenkomsten staat het ‘leren present zijn in relatie’ centraal. Waarachtig contact, of te wel: present zijn in relatie, is misschien wel de hoogste vorm van integratie van de visie en in die zin wellicht ook de grootste menselijke uitdaging. In de ochtend is er een trainingsprogramma waarin je zicht krijgt op patronen die (vaak onbewust) spelen in het relatieveld en beoefen je vaardigheden. ‘s Middags oefen je met elkaar om in relatie tevoorschijn te komen en je kenbaar te maken. Deze padcoaching vindt plaats in een groep van 8-10 deelnemers.

In de vrijdaggroep o.l.v. Famke van Halteren wordt opnieuw stilgestaan bij het aanbod van de tweede perspectief leergang. In de ochtend worden de principes, die Hans Knibbe ons aanreikt in deze leergang, in tweetallen beoefend. ’s Middags is er ruimte voor vragen en voor de individuele inbreng van de deelnemers. Deze padcoaching vindt plaats in een groep van 10 tot 12 deelnemers.


Praktische informatie 2020-2021

8 dagen – Data onder voorbehoud

Data groep 1: (donderdagen) 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december 2020,
7 januari, 11 februari, 25 maart en 3 juni 2021.
Leraar: Wilma Zwart

Data groep 2: (vrijdagen) 18 september, 23 oktober, 18 december 2020, 15 januari,
26 februari (let op: voorjaarsvakantie Regio Noord en Midden), 19 maart, 7 mei (let op: meivakantie) en 25 juni 2021.
Leraar: Famke van Halteren

Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
Plaats: school voor Zijnsoriëntatie, Doelenstraat 42, Utrecht.
Kosten: € 974,-

Direct inschrijven