Inspiratiedagen

Zijnsoriëntatie voor jongvolwassenen

Speciaal voor mensen tot circa 30 jaar

De school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht geeft jongeren tot circa 30 jaar een eigen plek in de Zijnsgeoriënteerde gemeenschap. Het is fijn om als jongvolwassene met gelijkgestemde leeftijdsgenoten op te trekken. Je herkent elkaars ervaringen en problemen en dat is inspirerend en ontspannend.

De Inspiratiedagen zijn bedoeld voor jongeren die geïnteresseerd zijn in hedendaagse spiritualiteit en die zich aangesproken voelen door Zijnsoriëntatie. Tijdens elke Inspiratiedag maak je (opnieuw) contact met je vrije aard en ontdek je samen met leeftijdsgenoten hoe je meer vanuit vrijheid kunt leven. We gebruiken verschillende Zijnsgeoriënteerde werkvormen, zoals meditatie in beweging, zitmeditatie, dansen en oefeningen in twee- of drietallen. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en inzichten.

Dit schooljaar zijn er drie Inspiratiedagen, elk met een eigen thema.


Inspiratiedag 25 november 2017: Wie ben je ten diepste?

Vaak geloven we dat we ‘zijn’ wie we geworden zijn. Alsof we een neerslag zijn van onze ervaringen en van onze geschiedenis. Continu (en vaak onopgemerkt) identificeren we ons historisch gegroeid zelfbeeld. Dit kan een positief zelfbeeld zijn of een negatief zelfbeeld, maar beide doen geen recht aan de werkelijkheid. Je bént namelijk niet wie je geworden bent; je bent veel ruimer dan dat!

De meesten van ons hebben wel een notie dat we veel ruimer zijn dan ons zelfbeeld. Wellicht heb je zelf ook weleens een moment gehad waarop je je ineens realiseert: ‘Dit is wie ik ben!’ Dan herken je ineens jouw diepste aard die open, stralend, liefdevol en compleet is. Vaak ‘overvalt’ zo’n realisatie je. Gelukkig kun je leren hoe je (steeds opnieuw) contact maakt met jouw aard, om te zijn wie jij ten diepte bent. Tijdens deze Inspiratiedag doen we dit door af te stemmen op de vrije dimensie, waarin jouw ware aard van nature aan het licht komt – volkomen vrij!


Inspiratiedag 24 maart 2018: Zijn met gedachten en gevoelens

Gedachten en gevoelens komen en gaan, geen enkel probleem. Maar soms zijn er van die gedachten en gevoelens die blijven ‘hangen’. Steeds opnieuw gaat je aandacht uit naar die gedachte, zit je eraan ‘vast’ of pieker je je suf. Het kan ook zijn dat je helemaal samenvalt met een bepaald gevoel. Het is alsof dat gevoel jou definieert: je bént boos, je bént verdrietig.

Tijdens deze Inspiratiedag leer je dat je de gedachte of het gevoel niet bént; je bent al ‘los’. Los, in ieder moment. Vanuit die ruimere optiek kun je Zijn mét die gevoelens en gedachten. Zo ontdek je dat je eindeloos ruimer bent dan je gevoelens/gedachten en ervaar je jezelf (inclusief je gedachtes/gevoelens) vanuit de lichtheid en vrijheid van Zijn.


Inspiratiedag 16 juni 2018: In relatie zijn

Het thema van deze dag is: In relatie Zijn. De werkelijkheid is dat we (altijd al) in verbinding met alles en iedereen zijn, of we dat nu ervaren of niet. Toch worstelen we vaak met onze relaties. Als een soort eilandjes vermijden we het om in contact te zijn. We kiezen of teveel voor onszelf of teveel voor de ander, waardoor we niet echt in verbinding kunnen zijn. We denken vaak dat we moeten kiezen tussen trouw aan onszelf zijn of trouw aan de ander.

Tijdens deze Inspiratiedag maak je contact met jouw oorspronkelijke zelf, dat geënt is op de open werkelijkheid van Zijn. Vanuit jouw oorspronkelijke zelf ben je als vanzelfsprekend in relatie, leef je jouw vorm in verbinding met de ander. Van daaruit kun je ontdekken welk patroon je geneigd bent te volgen, als je vanuit je dagelijkse zelf in relatie bent. Door daar zicht op te krijgen kun je leren voorbij dat patroon te gaan en plaats te nemen in de contactvolle werkelijkheid van Zijn.


Praktische informatie

Data (zaterdagen): 25 november 2017, 24 maart en 16 juni 2018
Tijd: 10.00-17.00 uur
Trainers: Guus Jongen en Annet Posthuma
Adres: school voor Zijnsoriëntatie, Doelenstraat 42, 3512 XJ Utrecht
Kosten: € 50,- per dag

Direct inschrijven