fbpx

Kringintroductiedag

Introductiedag voor nieuwe leden van de Zijnskring

De Kringintroductiedag is bedoeld voor studenten die overwegen in te treden in de Zijnskring.

Op deze dag worden meerdere onderwerpen besproken. Nieuwe intreders krijgen de gelegenheid om alle facetten van hun motivatie om in te treden te onderzoeken. Daarnaast zal het belang van een gezonde relatie met de leraar voor het pad en het cultuurdragerschap van Zijnskringleden aan de orde komen. De bewuste aandacht voor deze thema’s maakt het mogelijk om een meer gefundeerde keuze te maken voor het al of niet intreden in de Kring dit jaar.

De deelname aan de Kringintroductiedag wordt door de Kringcommissie van harte aanbevolen.

We vragen je van te voren het artikel ‘Overdracht en Transmissie’ van Hans Knibbe te lezen. Dit artikel wordt je toegezonden na inschrijving.

Zie de website van de Zijnskring


Praktische informatie

Kringintroductiedag 2021-2022

  • Zaterdag 28 augustus 2021