Kringintroductiedag

Introductiedag voor nieuwe leden van de Zijnskring

De Kringintroductiedag is bedoeld voor studenten die overwegen in te treden in de Zijnskring.

Op deze dag worden meerdere onderwerpen besproken. Nieuwe intreders krijgen de gelegenheid om alle facetten van hun motivatie om in te treden te onderzoeken. Daarnaast zal het belang van een gezonde relatie met de leraar voor het pad en het cultuurdragerschap van Zijnskringleden aan de orde komen. De bewuste aandacht voor deze thema’s maakt het mogelijk om een meer gefundeerde keuze te maken voor het al of niet intreden in de Kring dit jaar.

De deelname aan de Kringintroductiedag wordt door de Kringcommissie van harte aanbevolen.

We vragen je van te voren het artikel ‘Overdracht en Transmissie’ van Hans Knibbe te lezen. Dit artikel wordt je toegezonden na inschrijving.


Praktische informatie

Kringjaar 2018-2019

Datum: zaterdag 1 september 2018
Tijd: van 10.00 – 17.00 uur
Organisatie: Zijnskring (Marianne de Soet en Titia van Gemert)
Locatie: school voor Zijnsoriëntatie, Doelenstraat 42, Utrecht

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.
Inschrijven bij voorkeur vóór 1 augustus 2018.

Direct aanmelden