fbpx

Kringritueel

Jaarlijks ritueel rondom intreden en uittreden

Voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond en die voldoen aan de voorwaarden.

Het Kringritueel is een jaarlijks terugkerend ritueel dat bestaat uit het uittrederitueel en het intrederitueel. Je deelname aan de kring is op die manier een jaarlijks genomen besluit, (steeds) voor de periode van één jaar. Naast intreders en uittreders zijn ook getuigen van harte welkom om bij dit ritueel aanwezig te zijn. Op zaterdag 10 september 2022 is het eerstvolgende Kringritueel.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Zijnskring bedraagt € 50,-. Met dit bedrag worden de Studiedagen, het Kringritueel en de Kringrelatiedag bekostigd.

De Zijnskring heeft een eigen website. Daar vind je meer informatie over de Zijnskring en het Kringritueel.

Zie de website van de Zijnskring


Praktische informatie

Kringritueel (voor intreders, uittreders en getuigen)

Data: zaterdag 10 september 2022
Tijd: van 13.00 – 17.00 uur
Organisatie: Zijnskring
Locatie: Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven

Direct inschrijven