fbpx

Kringritueel

Jaarlijks ritueel rondom intreden en uittreden

Voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond en die voldoen aan de voorwaarden.
Let op: studenten die uittreden én opnieuw intreden zullen via ZOOM deelnemen; studenten die alleen uittreden of nieuw intreden worden verwacht in de Centrumkerk.

Het Kringritueel is een jaarlijks terugkerend ritueel dat bestaat uit het uittrederitueel en het intrederitueel. Je deelname aan de kring is op die manier een jaarlijks genomen besluit, (steeds) voor de periode van één jaar. Naast intreders en uittreders zijn ook getuigen van harte welkom om bij dit ritueel aanwezig te zijn. Op zaterdag 19 september is het eerstvolgende Kringritueel.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Zijnskring bedraagt € 50,-. Met dit bedrag worden de Studiedagen, het Kringritueel en de Kringrelatiedag bekostigd.

De Zijnskring heeft een eigen website. Daar vind je meer informatie over de Zijnskring en het Kringritueel.

In verband met coronamaatregelen is er een aangepast programma:

  • Mensen die uittreden én opnieuw intreden zullen via ZOOM deelnemen aan het Kringritueel.
  • Mensen die alleen uittreden of nieuw intreden worden verwacht in de Centrumkerk.

Zie de website van de Zijnskring


Praktische informatie

Kringritueel (voor intreders, uittreders en getuigen)

Data: zaterdag 19 september 2020
Tijd: van 13.00 – 17.00 uur
Organisatie: Zijnskring

Locatie: ZOOM (voor studenten die uit- én intreden)

Locatie: Centrumkerk, Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven (voor studenten die alleen uittreden of nieuw intreden)

Direct inschrijven