fbpx

Leergang 1e perspectief

De verlichte burger

Voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond.
Leergang 1e perspectief wordt online + live aangeboden. Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur aangeven.


Integratie van verlichting in ons dagelijkse leven

Integratie is een groot onderwerp met veel facetten. In het recente artikel over verlicht burgerschap heb ik een aanzet gegeven in het denken hierover.

Het mooie van het icoon van de verlichte burger is dat we daarmee twee schijnbaar tegengestelde aspecten van onszelf bij elkaar brengen: onze binnenwereld en buitenwereld, onze vrijheid en onze volwassen afhankelijkheid, de onbewogenheid van de grond van onze geest en ons engagement.

We weten al dat meditatie alleen succesvol is wanneer deze gedaan wordt vanuit de hoogste motivatie, vanuit compassievolle betrokkenheid op het geheel dus. Ik kom echter steeds meer tot de overtuiging dat ons hele pad van verlichte levenskunst alleen succesvol kan zijn als we die bewandelen als verlicht burger. Dus als iemand die het belang van het geheel in het oog heeft en zijn gedrag daardoor laat leiden. Alleen die houding verheft ons boven onze bijziende en onvolwassen zelfgerichtheid. Meestal wenden we ons af van het appèl van het geheel, omdat we denken dat er dan geen ruimte voor onszelf overblijft. Precies die aanname houdt ons in het ‘huis van de ouders’ en maakt integratie van alle onbegrensde verlichtingskwaliteiten als Vrijheid, Liefde, en Helderheid onmogelijk

Dus laten we onze blik openen, het geheel in ogenschouw nemen en omarmen, onze vrijplaats opgeven en onze interdependentie met al het zijnde op verlichte wijze vorm geven.

Wat houdt de leergang in?

De eerste en allerbelangrijkste stap is om onze hoge optiek en in het beste geval onze verlichte zijnswijze te bewaren terwijl we onze blik richten naar datgene waar we ons in onze primitievere optieken van af willen wenden. Kort gezegd: optiekverhoging.

Daartoe moeten we ons zien te ontkoppelen van onze normale geconditioneerde reflexen van omgang met de buitenwereld en de maatschappij. We zullen die onderzoeken, zodat we ze beter kunnen loslaten. Bijvoorbeeld onze superego overdrachten naar machtige instanties, onze symbiotische worteling in familie, groep, ras, subcultuur etc. en onze narcistische ontkenning van volwassen afhankelijkheid van de maatschappij.

Van daaruit ontstaat er openheid, onbevooroordeeldheid, die we verder vormgeven met de herinnering en belichaming van onze compassie aard als Avalokitesvara.

We zullen onderzoeken hoe we bij het lijden van de wereld kunnen zijn zonder in blinde compassie te vervallen.

We gaan onze eenheid met de hele wereld ervaren en overstijgen zo de duale splitsing tussen binnen-en buitenwereld.

We zullen merken dat deze ruime buitenwereld-omvattende blik ons rijker en nabijer maakt. De hogere optiek en compassie die zo is vrijgemaakt geeft ons ondertussen ook een andere blik op allerlei dagelijkse en nabije dingen als je omgang met je lichaam, je voedsel, je naasten, je werk etc. Je kompas staat beter afgesteld, je kunt dingen beter op waarde schatten, je bent minder in de greep van kleinzielige tendensen.

Daar zullen we in deze leergang onze aandacht ook op richten. We zullen onderzoeken wat voor consequenties die ruime blik heeft en hoe je die kunt ondersteunen met mindfulness, gezonde zelfliefde training, ethisch gedrag etc.

Ik heb zelf het gevoel dat dit een nieuwe ontwikkelingsstap is in ons pad van levenskunst.  Ik nodig jullie graag uit om deze stap samen te verkennen en te ontwikkelen.

Hans Knibbe


Aanvullend: Padcoaching

Voor studenten die deelnemen aan de Leergangen is er de mogelijkheid om ook deel te nemen aan één van de aanvullende padcoachgroepen. Lees hier meer over aanvullend Padcoaching in schooljaar 2021-2022.


Praktische informatie 2021-2022

Data: vrijdag 12 & zaterdag 13 november 2021, vrijdag 18 & zaterdag 19 februari, donderdag 19 t/m zaterdag 21 mei 2022
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Online + Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven
Kosten:

  • Standaardtarief: € 705,-
  • Tarief voor studenten met laag inkomen: € 495,-
  • Genereus tarief: € 705,- plus vrijwillige bijdrage