fbpx

Opleiding Leraar Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie professioneel uitdragen

Voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond. Toelating tot de opleiding volgt uitsluitend na positief advies door de senior-leraar volgens de intake-procedure.

De Opleiding leraar Zijnsoriëntatie is voor jou bedoeld als je ten minste de driejarige Zijnstraining hebt afgerond, intensief het Zijnsgeoriënteerde pad wilt gaan én de intentie hebt om Zijnsoriëntatie ‘uit te dragen’ en professioneel vorm te geven. Wij bieden een opleiding waarin je gaandeweg ontdekt waar jouw specifieke spirituele talenten en affiniteiten liggen en tot wat voor inspirator jij je kunt/wilt ontwikkelen: als cursusleider of leraar/begeleider.


Informatieavond – 4 maart 2021

Op 4 maart 2021 is er een informatieavond voor studenten die overwegen om de lerarenopleiding te volgen. De opleiding is bedoeld voor studenten die ten minste de driejarige Zijnstraining hebben afgerond, intensief het Zijnsgeoriënteerde pad willen gaan én de intentie hebben om Zijnsoriëntatie ‘uit te dragen’ en professioneel vorm te geven. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en wordt geleid door Iene van Oijen. Wil je bij deze voorlichtingsavond aanwezig zijn, stuur dan een e-mail naar de school.


Eerst het liefje, dan het werk

Het hele aanbod van Zijnsoriëntatie heeft het rusten in de al-verlichte-geest als begin- en als eindpunt van haar pad. Door verlichting niet te zien als het eindpunt van een langdurig spiritueel ontwikkelingstraject, maar door uit te gaan van de inherent verlichte aard van iedere student, wijzen we in Zijnsoriëntatie van meet af aan naar de Boeddha-natuur van een ieder. En het is deze Boeddha-natuur die – door introductie van een leraar – kan herkennen dat de grond van de geest tijdloos en spontaan verlicht is. Dat verlichting niet iets is dat ergens gezocht kan worden, noch iets is dat door inspanning bereikt kan worden.

Met de Opleiding leraar Zijnsoriëntatie willen we onze ‘body of knowledge’ graag overdragen aan die studenten die gegrepen zijn door de visie van Zijnsoriëntatie. De context waarbinnen we dit vormgeven, is in overeenstemming met waar het ons, leraren aan de school, ten diepste om gaat. Het spirituele pad staat voorop; het overdragen van begeleidersvaardigheden is altijd secundair ten opzichte van de inspiratie. Immers, Zijnsoriëntatie kan alleen bloeien in jou en je werk als je je professionele ambitie ondergeschikt maakt aan je commitment aan het pad en de drie juwelen. Gaandeweg het traject zal blijken wat voor spirituele werking jij naar andere mensen kunt/wilt hebben en in welke vorm jij dit in de wereld wilt zetten.


Inrichting van de Opleiding

De opleiding is bedoeld voor diegenen die de intentie hebben om een leraar Zijnsoriëntatie te worden. Een leraar Zijnsoriëntatie biedt een pad aan. Het pad wordt gevormd door het aanbieden van training in vaardigheden (bijvoorbeeld cursussen en workshops) naast psychologische begeleiding in padbegeleiding-groepjes en individuele zittingen.

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. In schooljaar 2020-2021 zijn dit:

 • Modules Zijnsgeoriënteerde begeleidingskunst (o.l.v. Iene van Oijen), lees hier meer over de thema’s van deze modules
 • Nascholingsdagen o.l.v. Hans Knibbe, georganiseerd door
  de Beroepsvereniging Leraar Zijnsoriëntatie
 • Stamgroep (o.l.v. Iene van Oijen)
 • Supervisie (o.l.v. Iene van Oijen of Famke van Halteren)
 • Ten minste één retraite per schooljaar (o.l.v. Hans Knibbe)

Aanvullend op deze onderdelen is het ook mogelijk om Psychopathologie te volgen.
Dit onderdeel wordt extern aangeboden via Guus Jongen, psychiater en leraar Zijnsoriëntatie.


Een leraar Zijnsoriëntatie is in de eerste plaats een padloper

De opleiding is uitsluitend voor padlopers; studenten die bereid zijn een intensief, individueel toegesneden, pad/traject aan te gaan. Intensief, omdat je je diepgaand in het vormveld en de invloedssfeer begeeft van de zijnsgeoriënteerde visie, de senior-leraren en je mede-padlopers. Jouw verbinding met de drie juwelen is het hart van het intensieve traject; de relaties en het commitment die je daarmee aangaat, zijn diep en intens.

Zijnsoriëntatie heeft ‘rusten in Zijn’ als uitgangspunt. Waarschijnlijk heb je het ‘rusten in Zijn’ op enkele momenten ervaren en ben je nog geen beoefenaar die daarin stabiel is. De opleiding is bedoeld voor jou als jij ook door ‘rusten in Zijn’ gegrepen bent en van deze benadering houdt. Je houdt ervan omdat je hebt ervaren dat als je in Zijn rust, het grote Hart ervaarbaar wordt in alles. Zowel in wat vrij en stromend is als in dat wat afgesloten en verkrampt is. Niet alleen bij jezelf, maar ook in al het andere om je heen. Ook al is dit voor jou wellicht alleen per moment ervaarbaar, je beseft dat het daarom niet minder waar is voor je.

En je houdt ook van de ‘onmiddellijkheid’ van het pad, omdat je ervaren hebt dat door het consequent wijzen van de leraren naar je verlichte aard, het voor jou mogelijk was om met behulp van optiekverhoging een wijsheid, helderheid en levendigheid in jezelf wakker te maken die ver voorbij je gewoonlijke manier van zijn gaat. Een wijze van zijn die je herkent als: ‘dit is wie ik ben, dit is thuis’. Een wijze van zijn die het tevens mogelijk maakt om op een liefdevolle en heldere manier te werken met je psychologische issues en patronen.


Praktische informatie 2021-2022

Informatieavond

 • Datum: donderdag 4 maart 2021
 • Tijd: van 19.30-21.30 uur
 • Leraar: Iene van Oijen
 • Adres: school voor Zijnsoriëntatie, Doelenstraat 42, 3512 XJ Utrecht
 • Aanmelden: via e-mail aan de school

Trainingsdata van de Opleiding (2021-2022)

 • Deze volgen spoedig