fbpx

Stamgroep

Een vast/verplicht onderdeel van de Opleiding Leraar Zijnsoriëntatie. 

De stamgroep is een kleine, vaak bij elkaar komende groep van studenten aan de opleiding. Binnen deze groep word je van heel nabij gevolgd en begeleid door senior-leraar Iene van Oijen, zowel in je spirituele als je psychologische ontwikkeling op het pad, samen met een kleine groep mede-padlopers. De stamgroep is te beschouwen als een combinatie van padbegeleiding en (groeps-) leerbegeleiding. Omdat je in deze groep gedurende een langdurige periode met dezelfde mensen zit en je begeleid wordt door dezelfde leraar, noemen we deze groep de stamgroep.

In de liefdevolle en uitdagende context van deze groep leer je jezelf op een diepere manier kennen. Je leert je relatiepatronen kennen en de daarin vervatte objectrelaties. In deze groep word je uitgenodigd je defensies los te laten en sta je toe om te ‘vallen’, om vervolgens te ervaren hoe het is om nieuw, ‘naakt’ en vrij te zijn. Je ontdekt wie je bent als Spiritwezen in relatie met je mede-studenten en je leraar.

In deze groep breng je ook de moeilijkheden in die je tegenkomt in het lopen van het pad: je negatieve en positieve overdrachten naar de leraren, visie en groep; je eventuele geworstel met Gestaltebeelden; issues met en rondom meditatie; je hoop en vrees ten aanzien van het non-duale.