Studiedagen Zijnskring

Wat vraagt het om lid van de Zijnskring te zijn?

Let op: i.v.m. coronamaatregelen vindt Studiedag 15 online plaats.

Voor huidige én potentiële leden van de Zijnskring. Inschrijven is alleen nodig voor niet-Zijnskringleden.

De Studiedagen zijn een vast onderdeel van de Zijnskring, zowel voor huidige leden als potentieel nieuwe leden. Het doel hiervan is dat iedere student – naast het ervaringsmatige, verkennende werk in de retraites – zich blijvend schoolt in het ontwikkelen van een juist begrip van en houding naar de drie juwelen van het pad. Jaarlijks biedt de Zijnskring meerdere Studiedagen aan.

Tijdens de Studiedagen komen we met elkaar tot inzicht over wat het vraagt (aan cultuur en aan inrichting) om van de Zijnskring een vitale, inspirerende Kring te maken, ook als waardig mede-drager van de school voor Zijnsoriëntatie, samen met Hans Knibbe als leraar en Zijnsoriëntatie als leer. Hans Knibbe wordt bij deze Studiedagen regelmatig uitgenodigd om inhoudelijk bij te dragen aan en mee te denken over de ontwikkeling van de Zijnskring.

De belangrijkste thema’s van de Studiedagen zijn:

  • de (diepere) betekenis van de leraar/student-relatie
  • de waarde en betekenis van onze onderlinge relatie als kringleden/studenten
  • welke omgangsvormen en afspraken als kring nodig zijn om ons tot een vitale, inspirerende gemeenschap te ontwikkelen
De Studiedagen zijn verplicht voor leden van de Zijnskring. Aanmelden is voor Zijnskringleden niet nodig. Niet-zijnskringleden dienen zich wel aan te melden.

Studiedag 15

De komende studiedag van de Kring zal gaan over integratie van het verlichte zicht in het leven van alledag, over levenskunst dus.

We richten onze blik nu niet naar binnen, naar onszelf of de Kringcultuur, maar nemen onze relatie met onze intimi, ons werk, de maatschappij, de natuur in beeld.

Hoe kunnen we daar verlichting leven, wat houdt dat in?


Praktische informatie

Studiedag 15

Let op: deze studiedag vindt online plaats

Data: zaterdag 7 november 2020
Tijd: van 10.00 – 17.00 uur
Organisatie: Zijnskring
Locatie: Online
Inschrijven: alleen nodig voor niet-Zijnskringleden

Direct inschrijven niet-Zijnskringleden