Zijnstraining 1e jaar

Starten met de basistraining Zijnsoriëntatie

Na de zomervakantie 2018 kun je – na toelating – starten met het 1e jaar van de Zijnstraining, groep 1M. 

De Zijnstraining is de basistraining van het Zijnsgeoriënteerde pad. In deze training ontdek je ervaringsmatig dat je van nature al open, ruim en vrij van verwarring bent. Wanneer je niet verstrikt bent in allerlei psyche-inhouden en gedachten, zijn natuurlijke intelligentie, ruimhartigheid en openheid spontaan aanwezig. In de Zijnstraining leer je jezelf diepgaand kennen, zowel in je open, verlichte aard als in de verwarde aannames en patronen die voortkomen uit je geschiedenis. Je ontdekt hoe je voorbij de verwarring kunt gaan en verlichting kunt leven in je dagelijkse bestaan. Je krijgt alle ruimte om in je eigen tempo en op je eigen manier uit te vinden wat dit Zijnsgeoriënteerde pad voor jou betekent.

Lees de aanbevelingen van studenten uit de Zijnstraining


1e jaar van de Zijnstraining 

In het eerste jaar van de Zijnstraining word je op allerlei manieren in contact gebracht met jouw verlichte aard. Je leert mediteren en visualiseren en je raakt vertrouwd met bewegende meditatie en energetische oefeningen. Je gaat zien hoezeer je gehecht bent geraakt aan jouw geschiedenis en je ontdekt dat je de psychologische patronen die ontstaan zijn weer los kunt laten. Zo maak je contact met een wijze van zijn die vele malen ruimer is dan je gewoontezelf. Van hieruit kun je waardig en compassievol aanwezig zijn en leren vrijer om te gaan met dagelijkse situaties.

Lees meer in de Infobrochure Zijnstraining


Vormgeving van de Zijnstraining

Jaargroep

Je maakt deel uit van een jaargroep die bestaat uit ongeveer 30 studenten met een vaste leraar. De leraar van groep 1M is Annet Posthuma. De jaargroep komt verspreid over het schooljaar bijeen in retraites en workshops:

 • een retraite van vier dagen (residentieel)
 • een workshop van vier dagen (op de school in Utrecht)
 • drie workshops van twee dagen (op de school in Utrecht)

Ons werk is ervaringsgericht. We bieden werkvormen aan waarmee je aan den lijve kunt ontdekken hoe de Zijnsgeoriënteerde principes werken. Naast de plenaire werkvormen als bewegende meditatie, zitmeditatie, energiewerk, visualisatie en uitleg, zul je vaak in twee- of drietallen verkennende oefeningen doen.

Padcoaching in een kleine groep

Verspreid over het schooljaar krijg je zes dagen intensieve, persoonlijke begeleiding in een kleine groep van maximaal zes studenten. Je leert jezelf diepgaand kennen en je krijgt hulp bij het toepassen van de inzichten die je in de workshops en retraites hebt opgedaan. Alles wat wakker wordt in de training, zoals gevoelens van angst, weerstand of verlangen, kun je in de padcoaching verhelderen. Het is spannend, leerzaam en vruchtbaar om in deze intieme groep aanwezig te zijn en op je gemak te raken met alles wat zich in relatie voordoet.

Beoefening in inspiratiegroep

In de jaargroep worden inspiratiegroepen gevormd van vijf tot acht studenten. In deze groep werk je verder met wat je in de retraites en workshops aangereikt krijgt. De inspiratiegroep is de plek waar je zonder begeleiding in relatie bent met elkaar en oefent om je vrije aard in de praktijk van alledag vorm te geven.

Beoefening thuis

Van meet af aan word je geacht je eigen meditatiediscipline op te bouwen en te onderhouden. Je krijgt opdrachten en suggesties voor beoefening thuis en in de workshops en de padcoaching is er gelegenheid om op je practice in te gaan en eventuele moeilijkheden te bespreken.


Voor wie is de Zijnstraining?

Je bent van harte welkom in de Zijnstraining als je nieuwsgierig bent naar een spiritueel pad dat gefundeerd is in de herkenning van je altijd al vrije, non-duale aard (zoals ook in Dzogchen en Vedanta) én dat van daaruit een rijke methodiek heeft ontwikkeld om met het psychologische lijden van de moderne westerse mens om te gaan.

De Zijnstraining is passend voor jou als je:

 • Jezelf wilt leren kennen in jouw psychologische en spirituele dieptes.
 • Aangeboren vrijheid wilt ontdekken en authentieker wilt leven.
 • Je emotionele bereik wilt vergroten, voorbij de grenzen van je opvoeding.
 • Jezelf wilt leren begrijpen vanuit een hogere (Spirit) optiek.
 • Liefde, Waarheid en Schoonheid al ervaart, of wilt leren ervaren als levende en voelbare Zijnskwaliteiten.
 • De verhoging van jouw kwaliteit van Zijn als een bijdrage ziet aan de wereld.
 • Bereid bent om een dagelijkse meditatiediscipline te onderhouden.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt deelgenomen aan een meerdaagse workshop Zijnsoriëntatie aan de school, zoals bijvoorbeeld de Introductieworkshop.
 • Je hebt een hbo- of academische opleiding of hebt op een andere manier een hbo- of academisch denk- en werkniveau verkregen.
 • Je hebt de intake-vragen schriftelijk beantwoord en gemaild naar de school. Indien nodig of gewenst zal de trainer je uitnodigen voor een intake-gesprek. Je kunt altijd ook zelf een intake-gesprek op de school voor Zijnsoriëntatie aanvragen.

Wil je overleggen of de Zijnstraining iets voor jou is? Stuur dan een e-mail of bel met de school: 030 – 23 16 513


Praktische informatie

Groep 1M start met de Zijnstraining in het schooljaar 2018-2019. Na jouw toelating aan de Zijnstraining ben je van harte welkom in deze nieuwe groep van circa 30 studenten! Het 1e jaar van de Zijnstraining bestaat uit 20 trainingsdagen: 3 tweedaagse trainingen, 1 vierdaagse op de school, 1 residentiële vierdaagse en 6 padcoachingsdagen. De leraar van deze groep is: Annet Posthuma. Tussen de trainingsdagen door ontmoeten de studenten elkaar in regionale Inspiratiegroepen.

Data-overzicht groep 1M

Trainingsdagen met de jaargroep (data onder voorbehoud)

 • vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 2018 (tweedaagse op school)
 • donderdag 6 t/m zondag 9 december 2018 (vierdaagse Samaya)
 • vrijdag 1 en zaterdag 2 februari 2019 (tweedaagse op school)
 • woensdag 10 t/m zaterdag 13 april 2019 (vierdaagse op school)
 • vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2019 (tweedaagse op school)

Padcoachingsdagen in kleinere groepen

zes woensdagen, donderdagen, vrijdagen of zaterdagen (voorkeur aangeven is mogelijk),
definitieve data en indeling van de groepen volgen bij aanvang van de training

 • Groep A (donderdagen): 8 november 2018, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 25 april, 13 juni 2019
 • Groep B (vrijdagen): 23 november 2018, 11 januari, 15 februari, zaterdag 9 maart, 19 april, 21 juni 2019
 • Groep C (zaterdagen): 3 november 2018, 12 januari, 23 februari, woensdag 27 maart, woensdag 24 april, 22 juni 2019
 • Groep D (donderdagen): 1 november 2018, 10 januari, 7 februari, woensdag 17 april, 16 mei, 20 juni 2019
 • Groep E (zaterdagen): 24 november 2018, 19 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april, 1 juni 2019
 • Groep F (vrijdagen): 23 november, 21 december 2018, 22 februari, 29 maart, 19 april, 14 juni 2019
 • Groep G (woensdagen): 28 november, 19 december 2018, 13 maart, 3 april, 15 mei, 5 juni 2019

Regionale Inspiratiegroepen

 • data worden door de studenten onderling afgesproken

Trainingslocaties & tijden

 • School voor Zijnsoriëntatie – De tweedaagse trainingen, een vierdaagse training en de padcoaching vinden plaats op de school voor Zijnsoriëntatie op de Doelenstraat in Utrecht. Deze dagen worden gehouden van 10.00 – 17.00 uur. Tijdens de vierdaagse training start het programma de eerste dag om 11.00 uur.
 • Conferentieoord Samaya – De residentiële vierdaagse wordt gehouden in Conferentieoord Samaya te Werkhoven. Tijdens deze vierdaagse start het programma op de aankomstdag om 11.00 uur. Op de vertrekdag eindigt het programma om ca. 16.00 uur.

Kosten van 1e jaar Zijnstraining

 • Trainingskosten (20 dagen): € 2.350,-
 • Verblijfskosten (residentiële vierdaagse): € 419,-

Voor meer info over de kosten, zie ons prijsbeleid.

Direct inschrijven