fbpx

Themaworkshop op 18 en 19 januari 2019

Kiezen voor Geluk

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de drie vormen van Geluk, leeft vanuit Rijkdomsbewustzijn én in Zijnsoriëntatie.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari 2019 vindt de Themaworkshop ‘Kiezen voor Geluk’ plaats. Tijdens deze tweedaagse Themaworkshop ontdek je de facetten van de drie vormen van geluk. Je leert dat je telkens opnieuw kunt kiezen voor Geluk, geluk dat losstaat van de relatieve omstandigheden. Zo ervaar je hoe het is om je leven vorm te geven vanuit Rijkdomsbewustzijn.

De Themaworkshop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de drie vormen van Geluk, leven vanuit Rijkdomsbewustzijn én in Zijnsoriëntatie. De workshop vindt plaats aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht en wordt geleid door Famke van Halteren.

Drie vormen van Geluk

Er is een eeuwige bron van rijkdom en geluk in ons. Het contact met deze bron is het uitgangspunt in Zijnsoriëntatie. In Zijnsoriëntatie onderscheiden we drie soorten geluk: relatief geluk, Spirit-geluk en Groot geluk.

Relatief geluk is het geluk dat samenhangt met jouw persoonlijke situatie: zinvol werk hebben, een bevredigende partnerrelatie hebben, goede vrienden hebben, leven in een vrij land, enzovoorts. Spirit-geluk gaat voorbij de relatieve omstandigheden. Wanneer je de oriëntatie op jezelf en de wereld loslaat, maak je contact met de Zijnsgrond waar liefde en geluk inherent aanwezig zijn. Hier neemt jouw Spirit een vorm aan als gelukzaligheid, als licht, als onmiddellijk weten, als liefde, als schoonheid. Door je af te stemmen op de Spirit, raak je doordrenkt en getransformeerd door die gelukzalige kwaliteiten.
Groot geluk is de herkenning van verlichting zelf: je herkent direct de non-duale openheid van alle verschijningen.

Direct aanmelden

Na deze Themaworkshop kun je jouw pad aan de school vervolgen met de Introductietraining van een halfjaar (die op 31 januari 2019 van start gaat) of de Zijnstraining (schooljaar 2019-2020).


Gelukkiger door Zijnsoriëntatie

Je wordt gelukkig van Zijnsoriëntatie, een pad van levenskunst dat op non-duale vrijheid gebaseerd is. Dat is niet alleen onze ervaring, maar is ook aangetoond in een wetenschappelijk onderzoek naar Zijnsoriëntatie (2012).

  • Al na één jaar beoordelen studenten hun leven als beter dan voor ze met Zijnsoriëntatie begonnen. Ze zijn meer tevreden over hun leven. Deze toename zet zich door de jaren voort: hoe meer gevorderd je bent, hoe groter je tevredenheid over je leven is. Het merendeel van de studenten geeft aan dat Zijnsoriëntatie hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Zoals een studente zei: ‘Dit is het beste dat me overkomen is.’
  • Naarmate studenten langer met Zijnsoriëntatie bezig zijn, voelen ze zich beter, vrijer en gelukkiger. Ze voelen zich minder eenzaam en meer verbonden met anderen. Ze zijn zich meer bewust van negatieve gevoelens, maar hebben er tegelijkertijd minder last van. Deze gevoelens zijn steeds minder bepalend voor hun levensgeluk.
  • Studenten ervaren hun leven als zinvoller en hebben meer zelfvertrouwen. Ze ervaren een basaal gevoel van goedheid in zichzelf. De rijkdom en heelheid van wie ze ten diepste zijn wordt voelbaar en meer en meer de grondtoon van hun leven.

Drie vormen van geluk

In Zijnsoriëntatie onderscheiden we drie soorten geluk: relatief geluk, Spirit-geluk en Groot geluk. Naarmate je langer op het pad bent, word je gelukkiger in alle drie de vormen van geluk. Je voelt je meer verbonden en je ervaart meer innerlijke waardigheid en zelfvertrouwen. Wel blijkt de toegang tot Spirit-geluk en Groot geluk makkelijker te worden naarmate je langer op het pad is (bent). Met name Groot geluk krijgt voor de meeste studenten pas na enkele jaren echt een plek van betekenis in hun leven.

Relatief geluk

Relatief geluk is het geluk dat samenhangt met de zegeningen van in een vrij land wonen (democratie, vrijheid van meningsuiting, seksuele vrijheid, godsdienstvrijheid, enzovoort), zinvol werk kunnen doen, een bevredigende partnerrelatie hebben, goede vrienden hebben, een goed inkomen hebben, toegang tot onderwijs, cultuur, in een land wonen waar er geen grote inkomensongelijkheid heerst, enzovoort. Dit blijkt uit de geluk-onderzoeken van Ruut Veenhoven.
In Zijnsoriëntatie is dit relatieve geluk het hoofdonderwerp in de persoonlijke begeleiding. We kijken met de student waar zijn leven stagneert en stimuleren hem of haar om nieuw gedrag te ontwikkelen in die gebieden. Het Zijnsgeoriënteerde adagium ‘rust in Zijn en doe wat je wilt’ benadrukt het belang van een persoonlijke, geïndividueerde vormgeving van je leven.
In dit verband is het interessant dat Ruut Veenhoven ontdekt heeft dat geluk contact-bevorderend werkt (en ook andersom: dat contact geluk bevordert, maar dat is minder opmerkelijk). Met andere woorden: als je gelukkig bent, is het makkelijker voor je om in relatie te zijn met andere mensen en om een partnerrelatie te behouden. Geluk is het ingrediënt dat je sociaal succesvol maakt. Ook geluk-onderzoeken bevestigen dus de juistheid van het Zijnsgeoriënteerde uitgangspunt om je gedrag te baseren op Rijkdomsbewustzijn.

Spirit-geluk

Dit brengt ons vanzelf naar het volgende onderwerp: Spirit-geluk. Als je relatieve omstandigheden matig zijn en je je ongelukkig voelt, hoe kun je dan geluk als uitgangspunt nemen van je handelen? Hier komt de meditatieve training in beeld: rust in Zijn! Dat wil zeggen: laat je oriëntatie op jezelf en de wereld los, word stil en maak contact met de Zijnsgrond van al het bestaande. Daar heerst stilte en openheid, maar ook een onverklaarbare, inherente liefde en geluk. In de zogenaamde tweede perspectief-technieken focussen we op de Spirit-uitstraling van de non-duale vrijheid. De Spirit neemt vorm aan als gelukzaligheid, als licht, als onmiddellijk weten, als liefde, als schoonheid. We kunnen de Spirit ervaren als lichamelijk gevoel, als stemming. We kunnen haar horen als influisteringen of haar zien middels visionaire beelden. De kunst is hier om gevoelig te worden voor de subtiele Spirit-orde, je daarop af te stemmen en doordrenkt en getransformeerd te raken door die gelukzalige kwaliteiten. Zo ontdekken we dat er een eeuwige bron van rijkdom en geluk in ons is. We kunnen het contact met deze bron als een pad beoefenen en ons een ‘discipline van geluk’ eigen maken.

Groot geluk

De non-duale openheid is niet te reduceren tot een stemming of een kwaliteit. Ze is geen inhoud, ze is geen houding; ze is de openheid van alle verschijningen. Tegelijkertijd is de staat van non-duale vrijheid vaak zeer gelukzalig. Bij tijden voelt het alsof je uit elkaar barst van geluk. Gelukzaligheid, vrijheid, Gewaarzijn zonder locatie, openheid van alle verschijningen; het zijn verschillende facetten van dezelfde diamant. De Spirit-kwaliteiten, die het onderwerp van beoefening zijn in de tweede perspectief-werkwijze, tonen zich spontaan in de non-duale openheid, zonder dat je erop afstemt en ze stabiliseert.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Bestel dan het boek: Zie, je bent al vrij! | Hans Knibbe
Of neem deel aan de tweedaagse Themaworkshop.


Praktische informatie

Themaworkshop: Kiezen voor Geluk
Data: vrijdag 18 en zaterdag 19 januari 2019
Tijd: van 10.00 – 17.00 uur
Trainer: Famke van Halteren
Adres: school voor Zijnsoriëntatie, Doelenstraat 42, 3512 XJ Utrecht
Prijs: € 235,-

Direct aanmelden