fbpx

Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een modern, spiritueel levenskunstpad, ontwikkeld door Hans Knibbe die ook de oprichter van de school voor Zijnsoriëntatie is. Met Zijnsoriëntatie bedoelen we letterlijk: je oriënteren op Zijn, de altijd aanwezige gronddimensie van het bestaan. Alles wat bestaat is een vorm van Zijn. Wanneer je je dat bewust bent, raak je contactvol aanwezig in het Nu. De mallemolen van streven en vermijden, die altijd naar toekomst of verleden wijst, heeft je niet langer in de greep. Het is net alsof je uit een vernauwing stapt en opeens in een open ruimte staat. Deze open ruimte van Zijn blijkt intrinsiek vrij te zijn van al je patronen, gevoelens en gedachten. Je komt in contact met inspiratie, kracht en levenslust.

Zijnsoriëntatie is een integraal levenskunstpad waarin spirituele beoefening en elementen van psychologie/psychotherapie gecombineerd zijn. De spirituele bron – de non-duale grond – is zowel het beginpunt als eindpunt. Je leert mediteren, je maakt contact met je wijsheidsgeest en brengt je energie tot stroming. Kortom: je leert om de bron van Rijkdom in jezelf te openen. Daarnaast leer je ook de patronen van je gewoontezelf kennen. Je doet diepgaand zelfonderzoek en krijgt inzicht in jouw eigen psychologische ontwikkeling. Het doel hiervan is om losser en vrijer te worden ten opzichte van je gewoontes. Om opnieuw te ontdekken hoe jij je leven vanuit vrijheid vorm wilt geven.

De mogelijkheid van je geest om te ‘rusten in Zijn’ biedt je een geweldig uitgangspunt om je leven tot vervulling te brengen: in relaties, werk en maatschappelijke betrokkenheid.

Hans Knibbe verwoordt zijn inspiratie als volgt:

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard, onze Zijnsgrond. Deze Zijnsgrond is grotendeels vergeten geraakt in ons dagelijks bewustzijn. Toch zijn er momenten waarop de uitstraling van deze grote schat kenbaar wordt. Bijvoorbeeld wanneer we ontroerd zijn door schoonheid. Of wanneer we overstijgende liefde en opofferingsgezindheid ervaren. Of wanneer we door een goed gesprek openheid ervaren. Op zulke momenten zijn we even vrij van het benauwde, beperkte en voorspelbare stramien van ons gewoonte-zelf. We overstijgen onszelf en proeven bestaansmogelijkheden die veel ruimer, inspirerender en creatiever zijn. En gek genoeg voelen deze momenten ook heel vertrouwd. We weten: zo ben ik eigenlijk bedoeld. We zijn thuisgekomen in onze Zijnsaard. Deze uitzonderlijke momenten kunnen een spoor achterlaten. We hebben nu weet van een vrijheid, natuurlijkheid, ruimte en moeiteloosheid die ons normale gewoontegedrag armoedig en beperkt doet lijken. We kunnen het hierbij laten, onze zegeningen tellen en hopen dat zo’n ervaring zich nog eens voordoet. We kunnen ook gedreven raken om deze kwaliteiten meer plek te geven in ons leven en het wezenlijk te verdiepen en te verrijken.”


Voor wie is Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is er voor iedereen die een modern spiritueel pad wil volgen. Mensen die betekenis willen geven aan hun bestaan, op zoek zijn naar een praktische vertaling van spiritualiteit en hun eigen persoonlijkheid diepgaand willen onderzoeken.

Een aantal van hen heeft zich al langer verdiept in spirituele beoefening. Zij merken dat de integratie van de inzichten in hun dagelijks leven achterblijft en kiezen daarom voor Zijnsoriëntatie om deze inzichten te verankeren in het leven van alledag.

Andere mensen komen in contact met het Zijnsgeoriënteerde werk vanuit een meer algemeen gevoel van ontevredenheid over hun leven, zonder dat zij een duidelijke oorzaak daarvoor kunnen aanwijzen. Alles gaat eigenlijk goed, maar zij missen diepgang in hun leven. Zij willen met een frisse blik de balans opmaken van hun leven en waar nodig een nieuwe koers inslaan. Zijnsoriëntatie kan zeer behulpzaam zijn bij een dergelijke koerswijziging, waarbij de wens om geïnspireerd te leven en werken voorop staat. Dit geldt ook voor mensen die behoefte hebben aan coaching in hun werk. Samen met een coach kijken zij vanuit een wezenlijk gezichtspunt naar hun werk.

Ook zijn er mensen die gemotiveerd raken voor het Zijnsgeoriënteerde werk omdat ze moeilijkheden ervaren in hun leven. Zij hebben bijvoorbeeld problemen met hun kinderen of hebben een grote klap in hun leven te verwerken zoals het overlijden van een geliefd persoon, een scheiding, relatieproblemen, frustraties op het werk, overspannenheid of ziekte. Met andere woorden: de crisis is aanleiding om begeleiding te zoeken. Vaak verschuift hun motivatie op het Zijnsgeoriënteerde pad in de loop der tijd van een probleemgerichte naar een meer spirituele motivatie.


Doelen

Het uitgangspunt van Zijnsoriëntatie is dat je nu al fundamenteel vrij bent. Je hoeft niet vrij te worden. Je hoeft je nergens van te bevrijden. Vrijheid is de oorspronkelijk open, heldere aard van jouw bewustzijn. Je dit herinneren is het doel en het startpunt van Zijnsoriëntatie.

Je leert de non-duale aard van de werkelijkheid kennen en zo goed mogelijk continueren. Zo wordt je leven een uitdrukking van de zorgeloosheid van Zijn en je aanwezigheid een bron van inspiratie voor anderen.

Je ontwikkelt je steeds verder op spiritueel gebied. Je ervaart je worteling in Zijn en ontdekt je zuivere spiritvorm. Je ervaart de inspiratie, kracht en levenslust van deze spiritvorm. Je raakt vertrouwd met je natuurlijke wijsheid en gevoeligheid en leert die tot uitdrukking brengen in je leven.

Je ontwikkelt je steeds verder op psychologisch gebied. Je komt los uit de beperkende invloed van het verleden. Je doorziet hoe moeilijkheden in je huidige relaties herhalingen zijn van je verleden. Je maakt je los van beperkende gewoontes en ontwikkelt nieuw creatief gedrag. Je luistert beter naar innerlijke signalen en leert de diepere stroming van je gevoelsleven hanteren.

Het spirituele perspectief wordt de leidraad voor je alledaagse leven. Je ontdekt je diepste waarden en baseert daar je keuzes op. Je leert op een open en respectvolle manier met situaties en problemen omgaan. Je ervaart meer diepgang en plezier in je werk en relaties. Je leert kortom hoe je een vervuld leven kunt leiden, in vrijheid en verbondenheid.

Kijk direct op het programma-overzicht voor het complete aanbod