fbpx

Wat is Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een pad van levenskunst, ontwikkeld door Hans Knibbe, oprichter van de school voor Zijnsoriëntatie. Met Zijnsoriëntatie bedoelen we letterlijk: je oriënteren op Zijn, de volkomen ongecompliceerde oergrond van je geest, van je Gewaar-Zijn. Wanneer je rust in Zijn ben je contactvol aanwezig in het Nu. De mallemolen van streven en vermijden, die altijd naar toekomst of verleden wijst, heeft je niet langer in de greep. Het is net alsof je uit een vernauwing stapt en opeens in een open ruimte staat. Deze open ruimte van Zijn blijkt intrinsiek vrij te zijn van al je patronen, gevoelens en gedachten. Je komt in contact met inspiratie, kracht en levenslust.

Hans Knibbe verwoordt zijn inspiratie als volgt:

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard, onze Zijnsgrond. Deze Zijnsgrond is grotendeels vergeten geraakt in ons dagelijks bewustzijn. Toch zijn er momenten waarop de uitstraling van deze grote schat kenbaar wordt. Bijvoorbeeld wanneer we ontroerd zijn door schoonheid. Of wanneer we overstijgende liefde en opofferingsgezindheid ervaren. Of wanneer we door een goed gesprek openheid ervaren. Op zulke momenten zijn we even vrij van het benauwde, beperkte en voorspelbare stramien van ons gewoonte-zelf. We overstijgen onszelf en proeven bestaansmogelijkheden die veel ruimer, inspirerender en creatiever zijn. En gek genoeg voelen deze momenten ook heel vertrouwd. We weten: zo ben ik eigenlijk bedoeld. We zijn thuisgekomen in onze Zijnsaard. Deze uitzonderlijke momenten kunnen een spoor achterlaten. We hebben nu weet van een vrijheid, natuurlijkheid, ruimte en moeiteloosheid die ons normale gewoontegedrag armoedig en beperkt doet lijken. We kunnen het hierbij laten, onze zegeningen tellen en hopen dat zo’n ervaring zich nog eens voordoet. We kunnen ook gedreven raken om deze kwaliteiten meer plek te geven in ons leven en het wezenlijk te verdiepen en te verrijken.”


Voor wie is Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is er voor iedereen die een modern spiritueel pad wil volgen.

  • Als je je leven wilt verrijken met diepte, waardigheid en schoonheid en beseft dat het streven naar meer bezit, ervaringen en vaardigheden daar niet toe leidt. Je weet dat de rijkdom die je zoekt niet ligt in ‘hebben’ maar in ‘Zijn’.
  • Als je lijdt aan psychologische problemen, angst, relatieperikelen en deze wilt benaderen vanuit een visie en werkwijze die je heelheid als uitgangspunt neemt.
  • Als je merkt dat je bestaande spirituele beoefening te weinig doorwerkt in jouw manier van zijn en hoe je je leven inricht. En je dus geïnteresseerd raakt in een pad wat meer dimensies van jou aanspreekt.
  • Als je een pad van verlichting wilt lopen dat geënt is in de westerse cultuur en deze ook waardeert en eert.
  • Als je hebt gezien hebt hoe familie en vrienden diepgaand veranderden, opener, en gelukkiger werden door Zijnsoriëntatie, en je nu zelf ook gemotiveerd bent geraakt om dit pad te lopen

Eigentijds spiritueel pad

Zijnsoriëntatie helpt mensen om hun leven wezenlijk te verdiepen en te verrijken. De school biedt een eigentijds pad van levenskunst dat je zonder haast kunt volgen en dat toegesneden is op de moderne westerse mens.
Het is de specialiteit van Zijnsoriëntatie om de meditatieve training van ‘rusten in Zijn’ te verbinden met dieptepsychologische begeleiding. Deze verbinding maakt integratie van de Rijkdom van je geest in het leven van alledag mogelijk.

Zodra je ‘rust in Zijn’ ben je niet langer bepaald door de mentale en energetische begrenzingen die je gewoonlijk aanbrengt. In de zo ontstane ruimte en helderheid verschijnen spontaan je inherente Zijnskwaliteiten als Liefde, Compassie, Kracht en Wijsheid. Daarmee komt tegelijkertijd ook helderder in beeld hoe je jezelf gewoonlijk beperkt. Je wordt je bewust van je historisch bepaalde aannames over jezelf en de wereld. Je ziet hoe arbitrair ze zijn en leert ze loslaten. Je leert de vrije ruimte die zo ontstaat als uitgangspunt te kiezen voor nieuw en creatief gedrag, voor ‘doen wat je wilt’.

Onze ervaring is dat het leren ‘rusten in Zijn en doen wat je wilt’ een diepgaand bewustwordingsproces is waarin alle aspecten van het leven aan bod komen. Dit vraagt tijd en moed.


Doelen

Het uitgangspunt van Zijnsoriëntatie is dat je nu al fundamenteel vrij bent. Je hoeft niet vrij te worden. Je hoeft je nergens van te bevrijden. Vrijheid is de oorspronkelijk open, heldere aard van jouw bewustzijn. Je dit herinneren is het doel en het startpunt van Zijnsoriëntatie.

Je leert de non-duale aard van de werkelijkheid kennen en zo goed mogelijk continueren. Zo wordt je leven een uitdrukking van de zorgeloosheid van Zijn en je aanwezigheid een bron van inspiratie voor anderen.

Je ontwikkelt je steeds verder op spiritueel gebied. Je ervaart je worteling in Zijn en ontdekt je zuivere spiritvorm. Je ervaart de inspiratie, kracht en levenslust van deze spiritvorm. Je raakt vertrouwd met je natuurlijke wijsheid en gevoeligheid en leert die tot uitdrukking brengen in je leven.

Je ontwikkelt je steeds verder op psychologisch gebied. Je komt los uit de beperkende invloed van het verleden. Je doorziet hoe moeilijkheden in je huidige relaties herhalingen zijn van je verleden. Je maakt je los van beperkende gewoontes en ontwikkelt nieuw creatief gedrag. Je luistert beter naar innerlijke signalen en leert de diepere stroming van je gevoelsleven hanteren.

Het spirituele perspectief wordt de leidraad voor je alledaagse leven. Je ontdekt je diepste waarden en baseert daar je keuzes op. Je leert op een open en respectvolle manier met situaties en problemen omgaan. Je ervaart meer diepgang en plezier in je werk en relaties.

Kijk direct op het programma-overzicht voor het complete aanbod