fbpx

Zijnstrainingsdag op 26 oktober 2019

Ontmoetingsdag

Voor studenten uit de Zijnstraining

Speciaal voor studenten uit de Zijnstraining organiseert de school voor Zijnsoriëntatie een Zijnstrainingsdag. Hiermee creëren we een goede gelegenheid voor deze studenten om Zijnsoriëntatie te ontdekken in een bredere context. Tijdens deze dag kunnen de studenten niet alleen kennismaken met studenten uit andere leerjaren, maar ontmoeten ze ook Hans Knibbe, de leraren van de school én de vertegenwoordigers van de verschillende holons.

De middag is opgezet met een rijk programma dat uit drie onderdelen bestaat:

Deel 1: Teaching door Hans Knibbe over wat het betekent om een padloper te zijn

Deel 2: Korte presentaties vanuit de verschillende Zijnsgeoriënteerde holons:

    • Stichting Zijnsoriëntatie
    • Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie
    • Redactie van tijdschrift ‘de Cirkel’

Deel 3: Borrel met ruimte voor ontmoeting

We hopen van harte dat zoveel mogelijk studenten uit de Zijnstraining – van het 1e jaar t/m het 3e jaar – deze sfeervolle dag bij zullen wonen. We bieden deze dag gratis aan.
Je kunt je nu al aanmelden, meer informatie volgt t.z.t.


Praktische info

Let op: alleen voor studenten van de Zijnstraining (1e, 2e en 3e jaar).

Datum: zaterdag 26 oktober 2019
Tijd: 14.00 – 18.00 uur
Adres: Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven
Kosten: gratis

Direct aanmelden